เลือกตั้งกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 9.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 ทางคณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

เลือกตั้งกรรมการนักศึกษา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University