อบรมการจัดความความรู้ทางด้านงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ มาบรรยาย หัวข้อ ทศทางการเขียนตำราในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายยังได้จัดการอบรมการจัดความความรู้ทางด้านงานิวจัย Reference program and update in statistical aspects โดย ดร.ศิริกาญจน์ เพ็งอ้น ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ และดร.อภิโชติ โซ่เงิน ณ ห้อง 19-1102 มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมการจัดความความรู้ทางด้านงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University