หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 5

สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม จัดหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” ในสัปดาห์ที่ 5
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมอนันตรา หัวข้อเรื่อง Cultural Capital for Thailand 4.0 โดย ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม และเรื่อง How Innovation Play a Role in Human Capital Development โดย Dr.Cheol Je Cho

ภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/SiamUILG/    หรือ #SiamuILG

วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University