สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม จัดหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” ในสัปดาห์ที่ 5
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมอนันตรา หัวข้อเรื่อง Cultural Capital for Thailand 4.0 โดย ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม และเรื่อง How Innovation Play a Role in Human Capital Development โดย Dr.Cheol Je Cho

ภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/SiamUILG/    หรือ #SiamuILG

วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish