ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยสยามกับโครงการจราจรในพระราชดำริ

พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับโครงการจราจรในพระราชดำริ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการพยาบาลฟื้นคืนชีพและผดุงครรภ์ โดยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในโครงการ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และพยาบาลศาสตร์

 

ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยสยามกับโครงการจราจรในพระราชดำริ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University