ม.สยามร่วมมือ อว.เผยแพร่งานของกระทรวง

ม.สยามร่วมมือ อว.เผยแพร่งานของกระทรวง 1
ม.สยามร่วมมือ อว.เผยแพร่งานของกระทรวง 2

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กค. ที่ผ่านมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร. พรชัย มงคลวนิช และ นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรืองเลขานุการรมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.). เชิญทีมนักศึกษา อาจารย์ หารือร่วมกันถึงวิธีการนำเสนอการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ของกระทรวงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมืออีกระดับหนึ่ง มีการนำเสนอโครงการพัฒนาความยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยทำร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วย

ม.สยามร่วมมือ อว.เผยแพร่งานของกระทรวง 3
ม.สยามร่วมมือ อว.เผยแพร่งานของกระทรวง 4

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

en_USEnglish

Contact Us
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.