มหาวิทยาลัยสยาม โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ตัวแทนของมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช (อธิการบดี) และ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA โดย นายพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ (คณบดี) ร่วมกับ ท่าน ดร.สมศักดิ์ ตัณติเสรณี (นายกเทศมนตรีนครสงขลา) ท่านสมหมาย ขวัญทองยิ้ม (รองนายก อบจ.สงขลา) ท่านทวิชา ประดิษฐ์ลาภ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจาก 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย”
โดย มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทุนละ 20,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท และวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ทุนละ 30,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 3,000,000 บาท พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะสมัครเรียนและขอรับทุนการศึกษาสามารถติดต่อยื่นแฟ้มผลงานได้ที่ อาจารย์เสาวนีย์ ประโลมรัมย์ (ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครนักศึกษา) มือถือโทร.080-458-5656


ข่าวกิจกรรม:

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร แห่งวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish