วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 นิสิตหลักสูตร “นิติศาสตร์สำหรับนักบริหาร” ห้อง#19-1001 ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร(ผู้ใหญ่) อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ และอาจารย์ธงชัย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่จะมาถึง ในนาม มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ขอขอบคุณนิสิตทุกท่าน ที่ยังยึดหลักคารวะธรรมและประเพณีวัฒนธรรมไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ (อ.ธงชัย วรไพจิตร กล่าว)

นิติศาสตร์สำหรับนักบริหาร

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish