นิติศาสตร์สำหรับนักบริหาร รดน้ำขอพร(ผู้ใหญ่) อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ และอาจารย์ธงชัย

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 นิสิตหลักสูตร “นิติศาสตร์สำหรับนักบริหาร” ห้อง#19-1001 ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร(ผู้ใหญ่) อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ และอาจารย์ธงชัย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่จะมาถึง ในนาม มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ขอขอบคุณนิสิตทุกท่าน ที่ยังยึดหลักคารวะธรรมและประเพณีวัฒนธรรมไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ (อ.ธงชัย วรไพจิตร กล่าว)

นิติศาสตร์สำหรับนักบริหาร

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University