บรรยายพิเศษ”เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558″

มหาวิทยาลัยสยาม จัดการอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  การบรรยายพิเศษเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  โดย รศ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University