มหาวิทยาลัยสยาม จัดการอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  การบรรยายพิเศษเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  โดย รศ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish