ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ถวายปริญญา – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยามเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

 

 

ภาพข่าว หนังสือพิมพ์มติชน วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 ฉบับที่ 14274 หน้า 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University