อ.จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว-DIY for PM2.5เรียนกับของจริง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการประดิษฐ์ เครื่องกรองอากาศ DIY for PM2.5 เพื่อบริการสังคม และประชาชนทั่วไป ได้นำไปทดลองสร้าง ติดตั้งใช้เองภายในบ้าน ทั้งยามปกติ และยามเกิดวิกฤตฝุ่นละออง โดยเฉพาะในหน้าร้อนปีถัดไป ท่านควรเตรียมความพร้อมด้วยเครื่องกรองฝุ่น PM2.5  ติดตั้งไว้ในบ้านของท่านเสียแต่เนิ่นๆ  งาน KX Maker Fest ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม KX (Knowledge Exchange Center ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

 

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง:

 

อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม …

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Sunday, June 29, 2014

 

“เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง” 
าขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

สนใจสมัครเรียนที่เว็บไซต์ https://admission.siam.edu/
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ https://admission.siam.edu/2018/12/12/admission2562/

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต :วศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิศวกรรมยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมเคลื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิศวกรรมโยธา

(หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต :อส.บ. 2 ปี)

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์

 

??เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

เรียนกับของจริง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai