เรียนกับของจริง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว-DIY for PM2.5เรียนกับของจริง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการประดิษฐ์ เครื่องกรองอากาศ DIY for PM2.5 เพื่อบริการสังคม และประชาชนทั่วไป ได้นำไปทดลองสร้าง ติดตั้งใช้เองภายในบ้าน ทั้งยามปกติ และยามเกิดวิกฤตฝุ่นละออง โดยเฉพาะในหน้าร้อนปีถัดไป ท่านควรเตรียมความพร้อมด้วยเครื่องกรองฝุ่น PM2.5  ติดตั้งไว้ในบ้านของท่านเสียแต่เนิ่นๆ  งาน KX Maker Fest ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม KX (Knowledge Exchange Center ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

 

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง:

 

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/1438167976449643

 

“เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง” 
าขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

สนใจสมัครเรียนที่เว็บไซต์ https://admission.siam.edu/
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ https://admission.siam.edu/2018/12/12/admission2562/

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต :วศ.บ. 4 ปี)

  • สาขาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิศวกรรมเคลื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิศวกรรมโยธา

(หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต :อส.บ. 2 ปี)

  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาเทคโนโลยียานยนต์
  • สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์

 

??เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

เรียนกับของจริง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts