การประชุมหารือโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยสยาม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กับมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมด้วยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์แผนงาน (กยผ.)สป.ทส. และเจ้าหน้าที่ กยผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://www.facebook.com/wijarn.simachaya/posts/2447411121969324

ภาพและข่าวจากเพจ: Wijarn Simachaya (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

การประชุมหารือโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.