DEPA จับมือ ม.สยาม พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่

DEPA จับมือ ม.สยาม พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 การลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) และมหาวิทยาลัยสยาม ในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาผู้บริหารยุคดิจิทัล เพื่อบริหารองค์กรให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผลักดันธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่สากลได้ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 13.00-16.00 น.

 

มหาวิทยาลัยสยาม+MBA+Digital Executive

 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอีกสองท่าน คือ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโครา ผู้ให้คำปรึกษาธุรกิจที่ต้องการเสนอขายไอซีโอ ให้เกียรติมารวมงาน พร้อมทั้ง ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วท.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีด้านมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมือในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ฟังบรรยายแนวโน้มของหลักสูตรเพื่ออนาคต โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล ในหัวข้อ “ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives)” โดยกล่าวว่า หลักสูตรสาขาผู้บริหารยุคดิจิทัลถือเป็นสถาบันการศึกษาแรกที่ทางดีป้า ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบรายวิชา โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญในหลายมิติจาก ดีป้า และ ม.สยาม เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สมัครเรียน: รับขอเสนอสุดพิเศษ ภายในมิถุนายนนี้ คลิกเพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
DEPA จับมือ ม.สยาม พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่ 1

 

 

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรแบบ Degree Program แรกในประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 2 สถาบันที่ได้รับความร่วมมือจาก Harvard MOC Affiliate Network อย่างเป็นทางการ โดยมีระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน ซึ่งผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตได้

 

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต กล่าวเสริมว่าองค์ความรู้ในศาสตร์การเปลี่ยนถ่ายธุรกิจ (Transformation) และสตาร์ทอัพเพื่อช่วยผลักดันธุรกิจทรานสฟอร์มที่มีประสิทธิภาพที่มีศักยภาพ และวิสาหกิจเริ่มต้นมาในรูปแบบ Capstone Project มาประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนาธุรกิจได้ นอกจากนั้น ผู้ที่ผ่านหลักสูตรของสำนักงานฯ เช่น หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO 1&2) สามารถถ่ายโอนเป็นเครดิตหน่วยกิตในหลักสูตรนี้ได้

 

 

ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ยังได้ฟังการเสวนาในหัวข้อ “ติดปีกให้ธุรกิจด้วย Digital Technology” จากวิทยากรนักการตลาดออนไลน์  ภญ.โสภา (โซอี้) พิมพ์สิริพานิชย์ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก จากการเป็นเจ้าของผ้าพันคอแบรนด์ โซอี้สคาร์ฟ (Zoe Scarf) แบรนด์ชั้นนำในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ และส่งออกไปยัง 8 ประเทศ (facebook/zoescarfshop, website: zoescarf.com) เป็นที่ปรึกษา นักเขียน วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing เจ้าของหนังสือสอนเทคนิคธุรกิจบนโลกออนไลน์ ที่ได้รับรางวัล Best Seller หลายเล่ม และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล LINE@ Certified Trainer จากการคัดเลือกงานสอนด้านการตลาดออนไลน์ มีคอร์สสุดยอดนักขายออนไลน์ SkillLane https://www.skilllane.com/instructors/hi_zoe  ตามอ่านสรุปย่อ ที่เว็บ MBA คลิก..

 

 

https://www.facebook.com/MBA.SIAM.UNIVERSITY/videos/629714174178170/

 

โพสอื่นๆที่เกี่ยวข้อง:


DEPA จับมือ ม.สยาม พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.