ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ทุนความสามารถพิเศษ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ต่อจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์เจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดโดย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ "สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน"

กิจกรรมภายในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ได้แก่

  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง
  • นิทรรศการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน”
  • ผลงานศิลปะเทิดพระเกียรติฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

การเสวนาเชิงวิชาการ“ความคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมไทยในศตวรรษที่ ๒๑” โดย 
๑) อาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้เชี่ยวชาญละครนาง
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และคณะ
๒) อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานสังคีต สำนักสังคีต กรมศิลปากร และคณะ
๓) อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย และคณะ
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ธนิน กรอธิพงศ์

การเสวนาเชิงวิชาการ “พลังและคุณค่าของประวัติศาสตร์กับการสร้างสรรค์วรรณกรรมร่วมสมัย”โดย คุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) 
ผู้ประพันธ์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

ร่วมฟังการบรรเลงเพลงโดย วงออร์เคสตรา จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา

 


งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ เดิมใช้ชื่อว่า “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ 1 – 5) ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตั้งแต่ครั้งที่ 6   และเปลี่ยนเป็น “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา”  จนถึงปัจจุบัน

 

พิธีปิด งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 และส่งมอบตราสัญลักษณ์ให้กับสกอ. ☺ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะ ???

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Monday, February 4, 2019

 


เว็บไซต์:  งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา http://cul.bru.ac.th/arts-culture19/ (ตรวจพบlinkถูกยกเลิกใช้งานเมื่อ 20ก.พ.62)

เว็บไซต์: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แฟนเพจ: งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน”

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai