ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 4/2562วันที่ 25 ส.ค. 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 4/2562 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562 ในการนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ทปอ.  มอบนโยบาย “การบริหารงานอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายสรุปการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย 1

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 4/2562ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ได้เชิญน้องมาแชร์ประสบการณ์และร่วมแสดงความยินดีกับน้องอีกครั้งกับ ด.ช.เหมวิช วาฤทธิ์ (น้องฮับ) ตัวแทนเด็กไทยที่เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย งาน Google Science Fair 2019 ในการพัฒนาโปรแกรมและเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูหนวก

 

ปฎิทินทีแคส 2563

สอบแกต/แพต 22-25 ก.พ. 2563

  • ประกาศผลแกต/แพต 1 เม.ย.2563

สอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 25ก.พ.-1 มี.ค.2563

  • ประกาศผลสอบโอเน็ต 27 มี.ค.2563

สอบ9 วิชาสามัญ 14-15 มี.ค.2563

  • ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 5 เม.ย.2563

การประกาศผลทีแคส 2563

  • รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Protfolio) 2ธ.ค.2562- 4 ก.พ.2563
  • รอบที่ 2 โควต้า 6 ก.พ.2563 -25 เม.ย.2563
  • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 17 เม.ย.2563 -19 พ.ค.2563
  • รอบที่ 4 แอดมิชชั่น 9 พ.ค.2563 -8 มิ.ย.2563
  • และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ 30 พ.ค.2563 -17 มิ.ย.2563

ภาพและข่าวจากเพจ:

https://www.facebook.com/mongkhonvanit/posts/3528460500513331

https://www.facebook.com/cuptthailand/posts/1084455341751748

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.