วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) มหาวิทยาลัยสยาม

 

กำหนดการ

พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง
(ดร.พรชัย มงคลวนิช)
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. นักศึกษานำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ๓ ประเภท (บริการอาหารว่างตามจุดที่กำหนดไว้)
– ด้านนวัตกรรม ห้อง ๑๙ – ๕๐๔
– ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ๑๙ – ๔๐๔
– ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ห้อง ๑๙ – ๔๐๖
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕ – ๑๔.๑๕ น. พิจารณาสรุปผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นแต่ละประเภท
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ประกาศผลสหกิจศึกษาดีเด่นแต่ละประเภทและมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

 

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิมพ์นิภา เชยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม…

Posted by Food Technology & Siam University on Thursday, April 11, 2019

 

ความหวัง และความภาคภูมิใจ​ของวงศ์ตระกูล​ เจ๊เก่งที่สุดดดด?

Posted by Ploy Pichaporn on Wednesday, April 10, 2019

ครั้งแรกของเวทีนี้ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง นางสาวนนทิชา หวังดี …

Posted by Manorat Somkhane on Tuesday, April 9, 2019

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง นายอรรถพล วิจิตรเรืองนภา…

Posted by Kallaya Rattanasiva on Wednesday, April 10, 2019

 

 

 

#STC #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Posted by นวัตกรรม สื่อดิจิทัล on Wednesday, April 10, 2019

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai