ความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเริ่มต้นสร้างศูนย์นวัตกรรมและเพิ่มความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมแห่งเอเชียให้เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต ต่อไป ณ ห้อง The Millennium Room (19-1902) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการสอนและการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุน UCAS) ไปศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสถาบันวิจัย 104 แห่ง สถาบันการศึกษา 12 สาขา มหาวิทยาลัย 3 แห่ง และหน่วยงานสนับสนุน 11 แห่ง หน่วยงานของ CAS ตั้งอยู่ในเมือง/มณฑลต่างๆ 23 เมือง/มณฑลทั่วประเทศ นอกจากนี้ CAS ยังมีบริษัทในลักษณะ Holding Companies 22 แห่ง และสํานักงานในต่างประเทศ 9 แห่ง (รวมถึง CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) ด้วย) บุคลากรหลักของ CAS มีจํานวน 67,900 คน แบ่งเป็น นักวิจัย 56,000 คน ที่มีบุคลากรระดับศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ รวมมากกว่า 22,800 คน ทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุม 12 สาขาวิจัย (Chinese Academy of Sciences, 2016)

โดยเมื่อปี 2018 เนเจอร์ อินเดกซ์ (Nature Index 2018) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูงจาก 68 ฉบับ ได้จัดให้สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) ครองแชมป์สุดยอดสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์โลก


ข้อมูลอ้างอิง :

Chinese Academy of Sciences. (2016). Introduction: The Chinese Academy of Sciences. Retrieved from http://english.cas.cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml
Chinese Academy of Sciences. (n.d.). CAS Institutes. Retrieved from http://english.cas.cn/institutes/

Website: Chinese Academy of Sciences http://english.cas.cn/
Fanpage: University of Chinese Academy of Sciences https://www.facebook.com/UniversityOfChineseAcademyOfSciences/

ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.