มหาวิทยาลัยสยาม

Siam University

38 ถนนเพชรเกษม

38 Petchkasem Road

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Phasi Chareon District

Bangkok 10160, Thailand

โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000

Tel – 028678088, 0224570068

แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174

Fax – 028686883, 024576657

E-mail : infosu@siam.edu