24 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมมือกันเพื่อจัด โครงการประลองความสามารถ ด้านวิชาการ (โครงงานสหกิจศึกษา และโครงงานการเรียนการสอน) ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน แนวคิด ความรู้ด้านการสื่อสาร เผยแพร่งานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ในการทำงาน ระหว่างนักศึกษาโดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบประกาศนียบัตร ให้นักศึกษาโดยผลการประลองความสามารถ ด้านวิชาการ มีรายละเอียด ดังนี้

 1.  โครงงานสหกิจศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน
  ▶️รางวัลชนะเลิศ ม.ศรีปทุม และม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 2. โครงงานสหกิจศึกษาด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  ▶️รางวัลชนะเลิศ – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลชมเชย – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 3. โครงงานสหกิจศึกษาด้านออนไลน์ (สื่อดิจิทัล) 
  ▶️รางวัลชนะเลิศ – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ – ม.ศรีปทุม
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ม.เกษมบัณฑิต และม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ▶️รางวัลชมเชย – – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และม.รังสิต
 4. โครงงานสหกิจศึกษาด้านการภาพยนตร์และการแสดง
  ▶️รางวัลชนะเลิศ ม.สยาม
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ ม.ศรีปทุม
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 5. โครงงานการเรียนการสอนด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  ▶️รางวัลชนะเลิศ – ม.เกษมบัณฑิต
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ – ม.เกษมบัณฑิต
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ม.สยาม
  ▶️รางวัลชมเชย-ม.เกษมบัณฑิต
 6. โครงงานการเรียนการสอนด้านการสื่อสารมวลชน
  ▶️รางวัลชนะเลิศ – ม.ราชพกฤษ์
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ – ม.สยาม
  ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ม.เกษมบัณฑิต
  ▶️รางวัลชมเชย – ม.เกษมบัณฑิต (1) และม.เกษมบัณฑิต (2)
 7. โครงงานการเรียนการสอนด้านการแสดง
  ▶️ รางวัลชนะเลิศ – ม.เกษมบัณฑิต
  ▶️ รางวัลรองชนะเลิศ – ม.สยาม

ขอขอบคุณทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในนามคณะผู้จัดทำโครงการต้องขอและขออภัยหากมีสิ่งใดผิดพลาด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ☺️


เครือข่ายนิเทศศาสตร์ การประลองความสามารถด้านวิชาการ

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai