เปิดโลกกิจกรรม Clubmania 2019 : Creativity is shaping you

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ชวนน้องใหม่ ปี 1 ร่วมงานวันเปิดโลกกิจกรรม เลือกชมรมที่ชอบ ด้านต่างๆ เช่น วิชาการ บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 1 จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

เปิดโลกกิจกรรม Clubmania 2019 : Creativity is shaping you 1
เปิดโลกกิจกรรม Clubmania 2019 : Creativity is shaping you 2
เปิดโลกกิจกรรม Clubmania 2019 : Creativity is shaping you 3
เปิดโลกกิจกรรม Clubmania 2019 : Creativity is shaping you 4

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.