เปิดสวิตซ์ ธุรกิจออนไลน์ ปลดล็อกยอดขาย E-Commerce

วันที่ 6-10 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-18.00 น. “เปิดสวิตซ์ธุรกิจออนไลน์…ปลดล็อกยอดขาย E-Commerce” ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม (Siam University) ร่วมกับ วิทยาลัยเฉาซาน (Chaoshan College) ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 วันเต็ม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ E-Commerce ข้ามพรมแดน หลากหลาย Platform ที่สำคัญๆ ในแวดวงธุรกิจ e-commerce เช่น Amazon, Lazada, E-bay, Ali-express, Shopee เป็นต้น

รายละเอียดการอบรบเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติ โดยใช้Platform Shopee Platform เริ่มตั้งแต่การแนะนำให้รู้จักระบบ Shopee การคัดเลือกสินค้าเข้ามาขาย การทำโปรโมชั่น การทำโฆษณา และ การขนส่งสินค้า
  • วิทยากรที่อบรม มาจากวิทยาลัยเฉาซาน (Chaoshan College) เป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านที่การทำ E-Commerce โดยตรง

 

Chaoshan College shoppee e-commerce online

 

รายละเอียดการรับสมัคร เรียนครบ 5 วัน รับใบประกาศนียบัตร

  • เปิดรับสมัครเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น
  • ที่นั่งจำนวนจำกัด 20 ที่นั่งเท่านั้น
  • เปิดรับสมัครถึง 19 ก.ค.2562

https://www.facebook.com/ba.siam.edu/posts/2234590466649286

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.เอกภพ โทร.08 6349 3576 และ อ.วราภรณ์ โทร. 08 1699 5946

เปิดสวิตซ์ ธุรกิจออนไลน์ ปลดล็อกยอดขาย E-Commerce

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.