ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นางวรรณา วรรณประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตภาษีเจริญ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตภาษีเจริญ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตภาษีเจริญเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ

 

คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากศบส.47 คลองขวาง และศบส. 62 ตวงรัชฎ์ฯ, ปปส.กทม.,เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ภาษีเจริญ, เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9, มหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม, โรงเรียนวัดนิมมานรดี, โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1, กศน.เขตภาษีเจริญ, คุมประพฤติกทม. 3, บ.แกมม่าอินดัสตรี้ จำกัด, กองทุนแม่ของแผ่นดินเขตภาษีเจริญ, อพปร.เขตภาษีเจริญ, และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยภัยและยาเสพติด เขตภาษีเจริญ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ


ภาพและข่าวจากอัลบั้มแฟนเพจ: 27 มี.ค. 62 “ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องยาเสพติด”

เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา: https://sa.siam.edu/

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.