SCA ร่วมกับสมาคมนิยมไทย มอบความสุข สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี นครปฐม

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ร่วมกับสมาคมนิยมไทย  มอบสิ่งของจำเป็น เงินบริจาค และความบันเทิงให้กับคนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการ กับการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากรโดย อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร และนาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “คุณค่าของดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย” ให้กับครู อาจารย์ ประถมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ  จัดโดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ณ โรงละคร มหาวทิยาลัยสยาม (อาคาร ๔ ชั้น ๓)

 

กราบขอบพระคุณท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิชอธิการบดี…

Posted by Siam University on Thursday, September 20, 2018

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย
วันพุธดีดี ที่ 19 ก.ย. 61 ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดโคนอน
วันศุกร์ดีดีที่ 21 กย 61 ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันเสาร์ดีดีที่ 22 กย 61 พิธีปิดการอบรม ขอขอบพระคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  / ท่านผอ.กองการศึกษา / ท่านผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน

ดำเนินการจัดกิจกรรมจนครบทุกโรงเรียนวันนี้ โครงการสำเร็จเรียบร้อยแล้วคะ

Posted by Suphanat Nok on Thursday, September 27, 2018


ขอขอบคุณภาพจาก

facebook : Narong Sangboot

facebook :  ศุภณัฐ วี

facebook :  ผศ.สราวุฎฐ์ วรสุมันต์

แฟนเพจมหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

SCA ปันรอยยิ้ม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์พิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ คณบดีวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA พร้อมด้วยอาจารย์กนกนัส ตู้จินดา รองคณบดีวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณาจารย์และนักศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการSCAปันรอยยิ้ม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งจัดการแสดงโชว์การแสดงสนุกสนานจากนักศึกษา SCA ด้วย

มหาวิทยาลัยสยาม โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ตัวแทนของมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช (อธิการบดี) และ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA โดย นายพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ (คณบดี) ร่วมกับ ท่าน ดร.สมศักดิ์ ตัณติเสรณี (นายกเทศมนตรีนครสงขลา) ท่านสมหมาย ขวัญทองยิ้ม (รองนายก อบจ.สงขลา) ท่านทวิชา ประดิษฐ์ลาภ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจาก 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย”
โดย มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทุนละ 20,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท และวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ทุนละ 30,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 3,000,000 บาท พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะสมัครเรียนและขอรับทุนการศึกษาสามารถติดต่อยื่นแฟ้มผลงานได้ที่ อาจารย์เสาวนีย์ ประโลมรัมย์ (ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครนักศึกษา) มือถือโทร.080-458-5656


ข่าวกิจกรรม:

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร แห่งวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง​ SCA​ ( Superstar​ College of Arts ) จัดสัมมนาวงการบันเทิง

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง​ SCA​ ( Superstar​ College of Arts ) จัดสัมมนาวงการบันเทิงโดยได้รับเกียรติจาก ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มาร่วมพูดคุยพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและการบริหารงานในวงการบันเทิงให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง​ SCA​ ( Superstar​ College of Arts) โดยมีคุณภูมิพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ ประธานวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) พร้อมด้วยคุณ กนกนัส ตู้จินดา
รองประธานกรรมการ SCA


องอาจ สิงห์ลำพอง ผู้บริหารช่อง8-สัมนาวงการบันเทิง

https://www.scacollege.ac.th/en/event/1797/

 

สัมมนาวงการบันเทิง ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง

 

หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยศิลปะการแสดง หลักสูตร 4 ปี

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตร ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี สาขาการแสดง สาขาโทรทัศน์ภาพยนตร์ สาขาละครเพลง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้งานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิง ทั้งการแสดงบนเวที การแต่งเพลง การร้องเพลง การเต้น การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น

และนอกจากจะมีการเรียบการสอนที่เต็มรูปแบบแล้ว ทางวิทยาลัยคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงและเป็นอาจารย์ให้แก่ศิลปินชื่อดังในวงการบันเทิงมากมาย พร้อมทั้งมีศูนย์ Career Center ที่ช่วยปั้นน้องๆ ให้ถึงฝันอย่างรวดเร็วด้วยช่องทางต่างๆในการเข้าสู่วงการบันเทิง พร้อมเวทีให้โชว์ความสามารถ และช่องทาง SCA Studio

SCA กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ปี 2560
•✨ สาขาศิลปะการแสดง •✨ สาขาโทรทัศน์-ภาพยนต์ •✨ สาขาละครเพลง
•✨ สาขาบริหารธุรกิจบันเทิง •✨ สาขาเต้น
• มีโควต้าทุนการศึกษา • ใช้สิทธิ์ กยศ. ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 20,000 หรือผ่อนชำระเพียง 4,600 ต่อเดือน
• สอนโดยครูศิลปินหรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินในวงการบันเทิง
• วิทยาลัยที่ผลิตศิลปินและได้รับการยอมรับในวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศมากที่สุด
• มีศูนย์จัดหางาน ( Career Center ) พร้อมโอกาสงานในวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และโควต้าฝึกงานบริษัทบันเทิงชื่อดัง
สนใจลงทะเบียนจองสิทธิ์สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 091-954-1555

website : http://www.superstarcollege.com/
ไลน์ line@ : line.me/ti/p/%40superstarcollege
ไลน์ ID : @superstarcollege

หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยศิลปะการแสดง หลักสูตร 4 ปี

อบรมเชิงปฏิบัติการ-การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 12 SCA Superstar College of Arts วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมเชิงปฏิบัติการ-การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai