บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล Big Data เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการดูแลสุขภาพ

การลงนาม MOU โครการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันที่ 11 เมษายน 2562 การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และธนาคารออมสิน โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ลงนาม MOU โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กับธนาคารออมสิน

MOU ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานของโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมไทย.

MOU ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข

สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก

สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลง กับดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  เรื่องความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย เป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 ของนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยสยาม

 

สธ-ร่วมมือ-ม-สยาม-ผลิตแพทย์

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยสยาม ในการผลิตแพทย์ เพื่อเพิ่มบุคลากร รองรับการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว คิวรอรักษาไม่นาน โดยให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4–6 เริ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

 

สธ-ร่วมมือ-ม-สยาม-ผลิตแพทย์
สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในครั้งนี้ จะเริ่มรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึกปฏิบัติงานภาคคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และมีโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายอีก 5 แห่งคือ โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลไทรน้อย และโรงพยาบาลปากเกร็ด รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

 

สธ-ร่วมมือ-ม-สยาม-ผลิตแพทย์

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ มีแพทย์ในสังกัดจำนวน 15,403 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 4,155 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ คือในพ.ศ. 2566 จะทำให้ภาพรวมสัดส่วนการดูแลของแพทย์ต่อประชาชนดีขึ้น ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1,500 คน

 

สธ-ร่วมมือ-ม-สยาม-ผลิตแพทย์

 

ความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้การผลิตแพทย์ สามารถเติมเต็มระบบบริการสุขภาพของไทย นำไปสู่ความเสมอภาคการบริการทางสังคม โดยขณะนี้มีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย 15 แห่งเข้าร่วมการผลิต โดยการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือจะจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-3 ส่วนชั้นปีที่ 4-6 จะเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี 37 แห่ง

ภาพและข่าวโดย:

  • สำนักสารนิเทศ  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ; กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา  20 พ.ค. 2559

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai