2019 China-ASEAN Education Cooperation Week in Guiyang

22 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช พร้อมคณะเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างจีน – อาเซียน

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคปกติ” (Pre-Semester) ปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-15.00 น. 

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12

สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2019 ที่เข้ามาเรียนที่ม.สยามน้าาา.. 🎉🎉#DEK62#Siamuniversity

Posted by Admission Center Siam U. on Tuesday, June 18, 2019

มาแล้วๆ ประมวลภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศน้องเฟรชชี่ ปี 62 😍ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนสู่ครอบครัว ม.สยาม…..

Posted by Siam University on Tuesday, June 18, 2019

😉💓ขอต้อนรับน้องๆปี1 เข้าสู่ครอบครัวการจัดการฯ จ้า👧👦

Posted by GM Siamu on Monday, June 17, 2019

วันปฐมนิเทศ ปี 2562เพิ่งเลิกงานมาไม่ทันอีกหลายๆเลยท่านดรเปรมจิต รองคณบดีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ท่านผอ สมชาย ดร…

Posted by Chujit Rujipurt on Tuesday, June 18, 2019

 

——————————————————

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคค่ำ” 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30-19.15 น. 

ณ ห้อง 19-1003 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น) อาคาร 19

 

 


ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยามกำหนดการวับปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ภาคการศึกษา pre-semester ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ ขั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๐ ชั้น) อาคาร ๑๒

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. – นักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม ณ อาคาร ๑๒ ชั้น ๔ และรับเอกสาร
– ชมการแสดงดนตรีสากล
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. – ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
๐๙.๑๕’ – ๐๙.๓๐ น. – คณะผู้บริหารถึงหอประชุม
– อธิการบดี ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกร แนะนำ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและนักศึกษา
๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น.  – อธิการบดีกล่าวต้อนรับนักคึกษาใหม่
๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.  – ดนตรีและการแสดง โดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.  – ฟังบรรยาย “จุดประกายฝันวันใสใส” โดยรศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
๑๐.๒๐ – ๑๐.๔๐ น.  – ฟังบรรยาย “เรียนดี กิจกรรมเด่น” จากนักศึกษารุ่นพี่
๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๕ น.  – แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชนิตา รักพลเมือง
๑๐.๕๕ – ๑๑.๒๐ น.  – พิธีกรแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี
๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.  – อาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษาไปที่ห้องลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  – ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๕ ห้อง ๑๐๘
 • หมายเหตุ
  ๑. นักศึกษาใหม่แต่งกายชุดนักศึกษา
  ๒. กรรมการสโมสรนักศึกษาดูแลนักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม และช่วยอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.siam.edu/20…/…/11/กำหนดการปฐมนิเทศ-นักศึก/

กำหนดการ และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานที่สถาบันทางการศึกษา และสำนักงานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์

Siam Business Forum “The Future of Education” โดย คุณกระทิง พูลผล

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Siam Business Forum “The Future of Education” ในวันที่ 21 พ.ย. 2018 บรรยายโดย คุณกระทิง พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt สถาบันสอนสตาร์ตอัพ ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks กองทุนย่อยในเครือ 500 Startups ของสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 10  เวลา 13.30-15.00 น. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทิศทางและอนาคตในแวดวงการศึกษาไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Disruption อย่างเต็มตัว ที่ต้องเร่งสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อรองรับกับความต้องการแรงงานคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น Siam Business Forum ครั้งที่ 3 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ MBA, รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช (คณบดี)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”รู้จัก กระทิง พูนผล” style=”rounded_outline” color=”blue” css_animation=”fadeInDown”]กระทิง พูลผล (คุณเรืองโรจน์ พูนผล) จากเด็กน้อยตัวเล็กๆ ที่คุณแม่ตั้งชื่อให้แข็งแรงเหมือนกระทิง เรียนหนังสือในโรงเรียนประถมวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร ค้นพบตัวเองจากรางวัลที่ 2 การประกวดอ่านร้อยแก้วประจำจังหวัด และก้าวเข้าไปสู่รางวัลเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก เหรีญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิค และที่สาม ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย จากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สอบติดแพทย์ศิริราช และเปลี่ยนมาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เข้าทำงานที่บริษัทในเครือพีแอนด์จี แล้วเรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานฝ่ายขาย และการตลาดของพีแอนด์จี จนกระทั่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาครองโลก และธุรกิจต่างๆ ในยุคเริ่มต้น จนมีมูลค่ามหาศาล และทรงอิทธิพลต่อคนทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน เช่น บริษัทขายสินค้าออนไลน์อย่าง Yahoo ร้านค้าเล็กๆ ที่ประสบความสำเร็จจนมีมูลค่าทางธุรกิจเป็นหมื่นๆ ล้าน ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เหตุการณ์เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ กระทิง พูลผล สนใจที่จะเข้าไปสู่ “ซิลิคอน แวลลีย์” บริษัทที่อุดมไปด้วยบุคลากรที่จบจากโรงเรียนบริหารด้านธุรกิจ สถาบันสแตนฟอร์ด ผู้ให้กำเนิด Google, Yahoo, Instagram เป็นต้น (ณัฏฐ์ธยาน์ สุทธิเจริญ, 2559)

กระทิง พูลผลเข้าสู่สถาบันแสตนฟอร์ด มีโอกาสได้เข้าเรียนในคลาสที่มี อีริค ชมิดท์ ประธานกรรมการบริหาร กูเกิล อิงค์ กับรูปแบบยุทธศาสตร์ในการทำสตาร์ตอัพยุคแรกของยาฮูและอีเบย์ ได้ทำให้คุณกระทิง เกิดมุมมองและแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับสตาร์ตอัพ และได้ฟังแนวคิดด้านการเป็นสตาร์ทอัพยุคแรกจาก มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก เจ้าของบริษัท Facebook

Siam Business Forum-The Future of Education

กระทิง พูลผล ต้องเข้าสัมภาษณ์งานที่บริษัท Google ถึง 9 ครั้ง ระยะเวลาเกือบ 6 เดือน จึงสามารถเข้าสู่บริษัท Google ที่ ซิลิคอน แวลลีย์ สำนักงานใหญ่ได้สำเร็จ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดเชิงข้อมูลดูตลาดกูเกิลในจีนและญี่ปุ่น และเข้ามาทำแผนกกูเกิล เอิร์ธ สมัยรุ่นเวอร์ชั่น 6 และทำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับใต้ทะเล แล้วยังได้เข้ามาร่วมทำ กูเกิล มูน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สามมิติเสมือนจริงที่ให้คนทั่วไปเข้าไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรอบดวงจันทร์ได้

ประสบการณ์กว่า 7 ปี เมื่อกลับประเทศไทย เขาได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาให้คนรุ่นใหม่รู้จัก ด้วยการเปิดโรงเรียนสอนสตาร์ทอัพชื่อว่า Disrupt University เขาได้รับเชิญให้เข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้บริหารองค์กรชั้นนำอีกมากมาย และยังจับมือกับไอดอลวงการสตาร์ทอัพอย่าง ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง Ookbee บริหารงานกองทุน 500 TukTuks ซึ่งเป็นกองทุนย่อยในเครือ 500 Startups ของสหรัฐอเมริกา ที่มาลงทุนในสตาร์ตอัพไทย โดยมีนักลงทุนอย่าง “เถ้าแก่น้อย” และบริษัท Double A เข้ามาร่วมลงทุนด้วย เขาได้รับการขนานนามว่าเป็น “ก็อดฟาเธอร์ของไทยสตาร์ตอัพ” (ปัญญาภิรมย์, 2558)[/vc_toggle][vc_toggle title=”อะไรคือ กองทุน 500 TukTuks คลิก” style=”rounded_outline” color=”pink” css_animation=”none”]กองทุน 500 TukTuks คือการลงทุนในสตาร์ตอัพเมืองไทยระดับ seed stage (รับเงินลงทุนก้อนแรก) หรือก่อน series A โดยมีโจทย์ว่าจะลงทุนให้ได้ 50 บริษัทภายใน 3 ปีข้างหน้า ตอนนี้ลงทุนไปแล้วประมาณ 10 บริษัท ก็เหลืออีก 40 ราย คิดเลขง่ายๆ คือเดือนละบริษัท

สิ่งที่กองทุนนี้มอบให้คือเงิน กรอบประมาณ 1 แสนดอลลาร์หรือ 3 ล้านบาท แต่นอกจากเงินแล้ว 500 TukTuks ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผลักดันสตาร์ตอัพในแง่ความรู้และคอนเนคชั่นด้วย เพราะเราอยู่ในสังกัดของ 500 Startups ซึ่งเป็น 1 ใน 3 กองทุนชื่อดังของสหรัฐที่ลงเงินในบริษัทขั้น early-stage (อีก 2 รายคือ Y Combinator และ Techstars) ถือเป็นการยกกองทุนจากซิลิคอนวัลเลย์มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก

สิ่งที่ 500 Startups มีให้คือโครงการบ่มเพาะที่เรียกว่า Distribution หรือเรียกสั้นๆ ว่า Distro เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่สอนเรื่องกระบวนการด้านตัวเลขโดยเฉพาะ เช่น ต้นทุนในการหาผู้ใช้ การผลักดันอัตราการเติบโต (growth hacking) ไว้พอเราลงทุนในบริษัทได้จำนวนเยอะพอสมควร ก็จะดึงทีม Distro บินมาสอนที่เมืองไทยเลย

สิ่งที่ 500 TukTuks ช่วยได้คือเครือข่ายของ 500 Startups ในระดับโลก อธิบายง่ายๆ คือ 500 TukTuks จะลงทุนขั้นต้นในขั้นของเมืองไทยให้ก่อน พอบริษัทเดินหน้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีกองทุน 500 Durians ที่จับตลาดระดับเอเชียตามลงทุนต่อให้ และถ้าไปได้ไกลกว่านั้นก็จะเป็น 500 Startups อันหลักเลย ดันไปได้ถึง series B

เครือข่ายของ 500 Startups สามารถเชื่อมต่อให้คุยกันได้ เช่น ถ้ามีบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายๆ กันในประเทศอื่น เราสามารถต่อให้ founder คุยกันเพื่อรับทราบประสบการณ์แบบเดียวกันได้ ไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดจากศูนย์

500 TukTuks มองหาบริษัทแบบไหน

บริษัทที่เรามองหาคือคนที่ยังไม่ได้รับเงินลงทุนแม้แต่ก้อนเดียว ถ้าคิดว่าพร้อมจะลุย มีทีมงานแล้ว ยังไม่มีเงิน ไม่มีความรู้ มาคุยได้เลย

การมาร่วมกับ 500 TukTuks เราคาดหวังว่าจะต้องมาทำงานแบบฟูลไทม์ ต้องจดบริษัท ตอนมาคุยยังไม่จดบริษัทหรือไม่ลาออกจากงานประจำก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามาแล้วก็ขอให้พร้อมสำหรับการทำงานเต็มเวลา

บริษัทแบบที่เราต้องการคือบริษัทที่ทำธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ต สามารถสเกลหรือขยายตัวได้จากประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต บริษัทด้านฮาร์ดแวร์อาจยังไม่เข้าข่ายเพราะเราไม่เชี่ยวชาญ สิ่งที่เราอยากได้คือนำโมเดลธุรกิจจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้ว มีตัวอย่างพิสูจน์แล้วว่าทำได้จริง นำมาปรับแต่งให้เหมาะสมกับตลาดเมืองไทย และในระยะต่อไปสามารถขยายไปยังระดับภูมิภาคได้

ตัวอย่างบริษัทแบบนี้ก็อย่างเช่น Ookbee, Wongnai, Priceza ที่นำโมเดลของต่างประเทศมาบุกตลาดไทยจนประสบความสำเร็จแล้ว ตัวอย่างโมเดลที่เราสนใจก็พวกทำ marketplace และ e-commerce เฉพาะด้าน

ทีม founder ที่เราอยากเห็นคือทีมที่มีครบทั้งคนทำด้านธุรกิจ ด้านเทคนิค ด้านดีไซน์ 3 อย่าง ซึ่งจากประสบการณ์พบว่าทีมเมืองไทยยังไม่ค่อยครบสายเท่าไร บางครั้งก็เป็นทีมด้านธุรกิจหมดเลย หรือด้านเทคนิคกันทุกคนเลย

ตัวอย่างบริษัทที่เราลงทุนไปแล้วคือ Blisby ตลาดซื้อขายงานประดิษฐ์ และ Omise บริษัททำระบบจ่ายเงิน

ถ้าสนใจอยากเข้าไปขอเงินลงทุนจาก 500 TukTuks ต้องทำอย่างไร

นัดเข้ามาคุยได้เลยครับ เมลมาที่ krating@500.co หรือถ้าเจอตัวที่ไหนก็เดินเข้ามาคุยได้เลย
(blog, 2015)[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


mk’s blog. (29 มิถุนายน 2015). สัมภาษณ์ กระทิง พูนผล บริษัทสตาร์ตอัพแบบไหนที่กองทุน 500 TukTuks ต้องการ. เข้าถึงได้จาก BLOGNONE: https://www.blognone.com/node/68053

ณัฏฐ์ธยาน์ สุทธิเจริญ. (13 มีนาคม 2559). “กระทิง พูนผล” มือปั้นสตาร์ทอัพไทย. เข้าถึงได้จาก Posttoday: https://www.posttoday.com/politic/report/421196

พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. (24 สิงหาคม 2558). “กระทิง” เรืองโรจน์ พูนผล Behind a Startup. เข้าถึงได้จาก Forbes Thailand: http://www.forbesthailand.com/news-detail.php?did=535


เว็บไซต์Startupthailand: https://www.startupthailand.org/
ติดตามแฟนเพจ @500tuktuks: https://www.facebook.com/500tuktuks/

 

Siam Business Forum “The Future of Education” โดย กระทิง พูลผล

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมประชุมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 41 ปี  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับรางวัลบุคคลกรดีเด่นของ สสอท.

รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ ระดับยอดเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.รวิศวร์ บานชื่น
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายภูวนัตถ์ บุญพา
2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์


คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สมาคมฯ

ผลการตัดสินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2561
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น 2561
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษารับทุน กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ 2561 
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษารับทุน สุรี บูรณธนิต 2561


ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงวันสำคัญผ่านทางแฟนเพจ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

“วันนี้ถือเป็นวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ครบรอบ 41 ปี และพี่เอ้ได้มีโอกาสร่วมเสวนความร่วมมือระหว่างกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในบริบทการปฏิรูปอุดมศึกษา การศึกษาในยุค4.0นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปรับตัว เพราะในยุคที่ไร้พรมแดน เด็กรุ่นใหม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ง่ายไม่สนใบปริญญา เพราะฉะนั้นการให้ความรู้ในสถานศึกษา ต้องโดนใจสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมครับ”

 


อ้างอิงจาก

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, (2561, พฤศจิกายน 19). วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย [Fanpage status update]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=485231525302030&id=335978833560634

thebusinessyear. (2018, November 19). DEVISED IN THAILAND. Retrieved from thebusinessyear: https://www.thebusinessyear.com/thailand-2017/the-thread-of-history/interview


เกี่ยวกับสมาคม

เว็บไซต์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท. : http://www.apheit.org/

แฟนเพจของสมาคมฯ :  https://www.facebook.com/Apheit/

40 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

 

IAU 2018 International Conference-Call for case studies

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามร่วมประชุม IAU 2018 International Conference-Call for case studies. โดยการประชุมนานาชาติ IAU 2018 จัดขึ้นที่ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  การประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นในเรื่อง แนวทาง และวางรูปแบบกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และหน่วยงานบริหารท้องถิ่นของรัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมทั่วโลกได้อย่างไร

IAU 2018 International Conference, co-organized with the University of Malaya, will take place from 13-15 November 2018 in Kuala Lumpur, Malaysia. It will be dedicated to the theme Higher education partnership for societal impact.

IAU 2018 International Conference

IAU 2018 International Conference, co-organized with the University of Malaya. Photo by Zita, Carmen. (2018, November 12). Carmen Zita [Facebook status update]. Retrieved from https://www.facebook.com/CarmenZitaVC


IAU (International Association of Universities) คือ สมาคมระหว่างประเทศระดับมหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2493 เป็นสมาคมชั้นนำระดับโลกรวมของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรชั้นนำจากทั่วโลก IAU มีสมาชิกในแต่ละประเทศที่เป็นองค์กรสถาบันและหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา มารวมกันเพื่อเป็นพันธมิตรทางด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา และเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ UNESCO (Associate status) ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของวงการการศึกษาในระดับสูง ให้กับองค์การยูเนสโก และองค์กรการศึกษาระดับสูงอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ มีเวทีพูดคุยในระดับโลก สำหรับสมาชิกที่เป็นผู้นำสถาบันและสมาคมต่างๆ ปัจจุบัน(พ.ศ.2561) มีสมาชิกที่เป็นสถาบันองค์กร และบริษัท รวมมากกว่า 650 ราย จาก 120 ประเทศ


สมาชิก IAU ในประเทศไทย ได้แก่

 1. Asian Institute of Technology (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
 2. Chulalongkorn University (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 3. Siam University (มหาวิทยาลัยสยาม)
 4. Suranaree University of Technology (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

การอ้างอิง

Zita, Carmen. (2018, November 12). Carmen Zita [Facebook status update]. Retrieved from https://www.facebook.com/CarmenZitaVC

International Association of Universities. (2018, November 13). Membership. Retrieved from Name website: https://www.iau-aiu.net/Membership?lang=en

มหาวิทยาลัยสยาม. (20 ตุลาคม 2560). IAU Board Meeting, Global Meeting of Associations – GMA VII (18-20 October 2017). เข้าถึงได้จาก Name website: https://siam.edu/iau-board-meetinggma-international-conference/

Fanpage: University of Malaya @UniversityOfMalaya
Twitter:  International Association of Universities (IAU)

IAU 2018 International Conference-Call for case studies

TCAST 62 อบรมการจัดทำ Portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

การอบรมการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิร์ล ทาวเวอร์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]รอบเช้า การอบรมการจัดทำ portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ โดยมีวิทยาการ 4 ท่าน ดังนี้

 • อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญพันธุ์ เพชรช่วย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.รวิช ควรประเสริฐ
 • อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว

กำหนดการอบรมการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิร์ล ทาวเวอร์รอบเช้า การอบรมการจัดทำ portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ โดยมีวิทยาการ 4 ท่าน ดังนี้อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญพันธุ์ เพชรช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณอาจารย์ ดร.รวิช ควรประเสริฐอาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว

Posted by ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ. on Saturday, November 10, 2018

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”ข่าวที่เกี่ยวข้อง” style=”round_outline” color=”pink”]

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา Dek-D’s TCAS on Stage ไบเทคบางนา
เพจถ่ายทอดสดการอบรม โดย: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย-ทปอ.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”ประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT” style=”round_outline” color=”peacoc”]สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน : สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการสอบ GAT/PAT ได้ประกาศให้เลื่อนการสอบขึ้นมาเป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อไม่ให้ชนกับการเลือกตั้ง ทปอ. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับทราบ และจะช่วยประสานกับ สทศ. และกระทรวงศึกษาเพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่น

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและการสอบเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ด้วย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, (2561, พฤศจิกายน 3). ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ. @cuptthailand [Facebook status update]. Retrieved from https://www.facebook.com/cuptthailand/posts/895859433944674

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

TCAST อบรมการจัดทำ Portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

http://mytcas.com/

http://mytcas.com/

การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2560

การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ณ ห้องประชุม Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19 ชั้น 19) คณะผู้ประเมินกล่าวแนะนำตนเองและชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน จากนั้นมหาวิทยาลัยสยามนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 รอบบ่าย คณะผู้ประเมินเดินตรวจเยี่ยมคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 19 ชั้น 18) คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม, อธิการบดี, ผู้บริหาร, คณาจารย์, นักศึกษา, ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ จากนั้นคณะผู้ประเมิน ศึกษาเอกสารและเตรียมนำเสนอผลการประเมิน รอบบ่าย คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19 ชั้น 19)

รายนามคณะกรรมการผู้ประเมิน

 • รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ประธาน
 • รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการ
 • รศ.ชาญ ถนัดงาน กรรมการ
 • ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง กรรมการ
 • รศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสยามปีการศึกษา 2560

 


 

มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 งานสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development” ตามโครงการส่งเสริมการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ-สถาบันคลังสมองของชาติ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ดร.พรชัย มงคลวนิช-Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ถือถุงผ้าร่วมการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”รู้จักกับโครงการส่งเสริมการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” style=”square_outline” color=”green” css_animation=”fadeIn”]โครงการส่งเสริมการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)ของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มาจากที่ประชุมสุดยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2558 ได้กำหนดความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ (Multi-stakeholder Engagement) ผ่าน “พันธกิจร่วม” (Shared mission) ในการผสานพลังรวมฐานความรู้แนวปฏิบัติที่ดี แนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution) ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) จากเครือข่าย solution วิจัย อุดมศึกษา สถาบันความรู้ และภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และสากลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และลงมือทำ เพื่อการพัฒนาอย่างจริงจัง STI เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ SDGs และการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีของสหประชาชาติ (Union of Technology Facilitation Mechanism: TFM) ซึ่งสนับสนุนโดยทีมงานของ The Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation for the SDGs (IATT) โดยมีฟอรั่มสำหรับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Forum) เป็นเวทีหลักในการอภิปรายเกี่ยวกับ STI ในบริบทของวาระ 2030 และแผนปฏิบัติการ Addis Ababa Action Agenda (AAAA)

ในปี 2561 ได้มีการจัดประชุม STI forum1 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาติ นครนิวยอร์ก โดยมีหัวข้อหลักคือ “Transformation towards sustainable and resilient societies” ซึ่งเป็นหัวข้อหลักเดียวกับการประชุมทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development-HLPF) ในปี 2018 ซึ่งรูปแบบการประชุม ประกอบด้วยการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน STI ในการประยุกต์ใช้สู่การบรรลุ SDGs การอภิปรายที่เจาะจงรายเป้าหมายใน SDGs ที่จะได้รับการทบทวนเชิงลึกในการประชุม HLPF (เป้าหมายที่ 6 7 11 12 15 และ 17) และการนำเสนอผลงานโดยผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการบรรลุ SDGs โดยได้มีการมีการกล่าวถึงเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาของผู้ที่ประสบปัญหาจากการขาดการเข้าถึงโลกของเทคโนโลยี

ในการประชุม STI forum 2018 ได้กำหนดให้ทุกประเทศควรพัฒนา roadmap ในการนำ STI มาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การบรรลุ SDGs (STI for SDGs roadmap) จากที่ประชุม HLPF 2019 และประเทศต่างๆ ได้เริ่มดำเนินการโดยมีธนาคารโลกให้การสนับสนุนโครงการ STI ในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถของคนและสังคมให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงต่างๆ

ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ-สถาบันคลังสมองของชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า สังคมไทยต้องการเวทีในลักษณะ Multi-stakeholder platform เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เส้นทางของความยั่งยืนในปี 2030 ในประเด็น “Mobilizing STI for the SDGs” จึงได้จัดสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อยกระดับและสานพลังเครือข่ายวิชาการและภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมมือกันทำงานเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
2) เพื่อขับเคลื่อนงาน STI interface for the SDGs ผ่านการสร้างความตระหนักและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์& ความคิดเห็นเพื่อหนุนเสริมพันธกิจร่วมระหว่างหน่วยงาน และการขับเคลื่อนงาน SDGs ในแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อเป็นเวทีให้ภาคีที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ด้วยการอภิปราย แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมแนวคิด และค้นหามุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศด้วย STI รวมทั้ง เพื่อร่วมพัฒนาบริบทงาน กิจกรรม และประเด็นในการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกันในระยะถัดไป[/vc_toggle][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ข้อมูลจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

การประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development”

 

ดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากอันดับที่ 300 ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 190 ในปี 2017 University of Bordeaux(มหาวิทยาลัยบอร์กโดซ์) สาธารณรัฐฝรั่งเศส กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 20-30 ตค. 2561

การอ้างอิง

ต้นซุง eduzones. (30 11 2561). รู้จัก 20 อันดับสุดยอด”มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส” เรียนต่อฝรั่งเศสห้ามพลาด :ตอนที่ 1. เข้าถึงได้จาก Interscholarship: http://th.interscholarship.com/tonsung/1518

Mongkhonvanit, Pornchai. (2018, October 30). pornchai mongkhonvanit [Facebook status update]. Retrieved from https://www.facebook.com/mongkhonvanit/posts/2784514884907900

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai