Category: การประชุมสัมมนา

2019 China-ASEAN Education Cooperation Week in Guiyang

22 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช พร้อมคณะเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างจีน – อาเซียน

Read More »

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคปกติ” (Pre-Semester) ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-15.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร

Read More »

ผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานที่สถาบันทางการศึกษา และสำนักงานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์

Read More »

Siam Business Forum “The Future of Education” โดย คุณกระทิง พูลผล

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Siam Business Forum “The Future of Education” ในวันที่ 21 พ.ย. 2018 บรรยายโดย คุณกระทิง พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt สถาบันสอนสตาร์ตอัพ ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks กองทุนย่อยในเครือ 500 Startups ของสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ อาคาร

Read More »

41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมประชุมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 41 ปี  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ ระดับยอดเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยสยาม

Read More »

IAU 2018 International Conference-Call for case studies

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามร่วมประชุม IAU 2018 International Conference-Call for case studies. โดยการประชุมนานาชาติ IAU 2018 จัดขึ้นที่ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  การประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นในเรื่อง แนวทาง และวางรูปแบบกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน

Read More »

TCAST 62 อบรมการจัดทำ Portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

การอบรมการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิร์ล ทาวเวอร์ [vc_row][vc_column][vc_column_text]รอบเช้า การอบรมการจัดทำ portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ โดยมีวิทยาการ 4 ท่าน

Read More »

การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2560

การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ณ ห้องประชุม Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19 ชั้น 19) คณะผู้ประเมินกล่าวแนะนำตนเองและชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน จากนั้นมหาวิทยาลัยสยามนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 รอบบ่าย

Read More »

การประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 งานสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development” ตามโครงการส่งเสริมการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

Read More »

ดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากอันดับที่ 300 ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 190 ในปี 2017 University of Bordeaux(มหาวิทยาลัยบอร์กโดซ์) สาธารณรัฐฝรั่งเศส กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 20-30

Read More »

Most Popular:

หมวดหมู่
คลังเก็บ

Facebook

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.