ประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์ สมาคมนิยมไทย ประจำปี ๒๕๖๑

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบ “สติ๊กเกอร์ไลน์นิยมไทย” ประจำปี ๒๕๖๑

ชิงเงินรางวัล รวมมากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ส่งผลงานได้ต้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑

สติกเกอร์ไลน์นิยมไทยเว็บไซต์:  niyomthai.or.th

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”หลักเกณฑ์การประกวด” tab_id=”1535431369876-461e350a-8224″][vc_column_text]๑. ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
๒. ผู้ส่งผลประกวด ๑ คน ส่งได้ ๑ ผลงานเท่านั้น (โดยมีสติ๊กเกอร์ ๑ เซ็ต ๑๐ ตัวละคร)
๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ผู้อื่นสามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ของสมาคมนิยมไทยได้
๔. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จะถูกเผยแพร่ไปในช่องทาง Facebook Fanpage : สมาคมนิยมไทย และเว็บไซต์ www.niyomthai.or.th[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-envelope-o” add_icon=”true” title=”หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด” tab_id=”1535430493783-d9ca17e5-6faf”][vc_column_text]๑. สติ๊กเกอร์ที่ออกแบบจะต้องมี ๑๐ ตัวละคร (คาแรคเตอร์)
๒. สติ๊กเกอร์ที่ออกแบบจะต้องเป็นการ์ตูนไทย
๓. ตัวละครจะต้องสื่อถึงความเป็นไทย
๔. ใช้ภาษา ถ้อยคำ ข้อความ ที่สื่อถึงความเป็นไทยที่เหมาะสม
๕. ไฟล์ภาพสติ๊กเกอร์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .PNG เท่านั้น และมีขนาด ๑๒๐๐x๑๒๐๐ พิกเซลขึ้นไป และแนบไฟล์โปรเจคต้นฉบับที่ออกแบบมาด้วย
๖. ตั้งชื่อผลงานสติ๊กเกอร์ไลน์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบโดยสังเขป
๗. ใช้โลโก้ หรือสัญลักษณ์ของสมาคมนิยมไทยในตัวละคร
๘. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเองเท่านั้น ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงรูปแบบสติ๊กเกอร์ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด และไม่เคยส่งสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”เอกสารการส่งประกวด” tab_id=”1535431491784-7add89bc-3e69″][vc_column_text]๑. ใบสมัคร
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่าย ๑ ใบ
๔. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/FWp6t7getCpta4fN2 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”รางวัลมีจำนวน ๒ รางวัล ได้แก่” tab_id=”1535431588056-0f25a68f-b84c”][vc_column_text]- รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
– รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”วิธีส่งผลงานเข้าประกวด” tab_id=”1535431638328-6f1e2c8f-46a0″][vc_column_text]๑. ส่งผลงานด้วยตัวเอง โดยบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมเอกสารสมัครการประกวด พร้อมปริ้นภาพตัวอย่างสติ๊กเกอร์ลงในกระดาษ A4 แนบมากับเอกสารการสมัคร พร้อมเซ็นชื่อกำกับ ส่งผลงานได้ที่สำนักงานนายกสมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕-๒๐๑ มหาวิทยาลัยสยาม
๒. ส่งผ่านทางอีกเมล์ได้ที่ niyomthai.info@gmail.com โดยแนบไฟล์ผลงาน พร้อมเอกสารการสมัคร

 

ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”หลักเกณฑ์การตัดสิน” tab_id=”1535431680199-7988a015-83fc”][vc_column_text]๑. ต้องสื่อถึงความเป็นไทยในรูปแบบสร้างสรรค์
๒. สีสันสดใส สวยงาม สะดุดตา และมีความคิดสร้างสรรค์
๓. ผลงานการประกวดถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดทุกประการ
๔. ผลงานทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ เพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจำนวน ๓ รางวัล
๕. ผลงานที่คณะกรรมการมีมติให้ชนะเลิศ ถือเป็นเอกฉันท์
หมายเหตุ : สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ทางสมาคมนิยมไทยสามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม และถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมนิยมไทย มิให้ผู้ใดเผยแพร่ หรือสร้างรายได้เป็นของตนเอง[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”วันประกาศผลรางวัล” tab_id=”1535431768647-0a7253b0-ddb9″][vc_column_text]วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน้าแรกเว็บไซต์สมาคมนิยมไทย www.niyomthai.or.th ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับภายใน ๒๐ วันหลังจากวันประกาศผล หากไม่มีการติดต่อกลับมาจะถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล โดยผลงานดังกล่าวที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมนิยมไทย[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-pencil-square-o” add_icon=”true” title=”ใบสมัคร” tab_id=”1535430493793-c93cce50-e20f”][vc_column_text]ส่งผลงานได้ที่นี่..คลิก

 

ประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์ สมาคมนิยมไทย ประจำปี ๒๕๖๑

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ติดต่อ” tab_id=”1535431924757-afc8a689-0554″][vc_column_text]สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕-๒๐๑ มหาวิทยาลัยสยาม หรือ โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑ และ ๐๘๗-๗๖๙-๙๖๓๙ ในเวลาทำการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันจันทร์-วันเสาร์ หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล์ :niyomthai.info@gmail.com[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาการโรงแรมฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ???????? ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายได้แก่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาการโรงแรมฯ1.นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อ ” Intertionalisation: le clé de la réussite pour le francais en thailande.” (ความเป็นนานาชาติ : กุญแจแห่งความสำเร็จของภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย)

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาการโรงแรมฯ2.นางสาววันวิสาข์ สนั่นเอื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ในหัวข้อ “En avant, le français.”

ฝึกซ้อมโดย อาจารย์สถาพร เผือกมุ่ย อาจารย์ประจำสอนภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Nos grandes félicitations à tous les étudiants qui ont gagné les prix dans le concours national en 2017:
1. Le 3e prix pour le concours d’éloquence français. (Mlle. Janejira Hanburanapong, 3e année, section de l’hôtellerie)
2. Le 3e prix pour le concours de dessin sur le thème donné. (Mlle. Wanwisa sanunaue, 2e année, section de l’hôtellerie)

ภาพข่าวจากเว็บไซต์ :  http://hotel.siam.edu/frm_show_articles.php?a_id=000065

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาการโรงแรมฯ

สมาคมนิยมไทย จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมนิยมไทยจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนาม TPD BOWLING บางบอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

สมาคมนิยมไทย

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

 • ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียน การใช้ภาษาเพื่อวิชาชีพ การสื่อสารสากล เทคนิคในการใช้ภาษา หลักการแปล การเขียนจดหมายธุรกิจ
 • จุดเด่น
  อาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงที่มาให้ความรู้กับนักศึกษา
 • อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ล่าม นักแปล เลขานุการ บริษัทต่างชาติงานบริการและงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษา
  เงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะทาง
 • ค่าเทอม เทอมละ : 35,000 บาท
  ทุนการศึกษา : เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัย
  สิทธิพิเศษ : เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัย

 


พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ (ที่ปรึกษา) ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร (คณบดี-ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช (รองประธานกรรมการ) กรรมการ ได้แก่ ดร.เดือนเพ็ญ  ทองน่วม, อ.เยาวภรณ์  เลิศกุลทานนท์, Mr.Tomohito Takata, อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา, อ.สุภารัตน์  ศุภภัคว์รุจา (ผู้ช่วยเลขานุการ) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว – ศศ.บ.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว) B.A.(Hotel and Tourism Studies ) • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ – ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)B.A.(English Business Communication) • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร – ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร) B.A.(Japanese for Communication)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร “Japanese for communications “

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสาขาวิชาเปิดใหม่ พร้อมที่จะรับนักเรียนทุกคนเข้ามาร่วมศึกษาเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่มีคุณภาพ


เว็บไซต์คณะศิลปศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siam.edu/siamedu_liberalarts/ สมัครเรียน addmiss http://admission.siam.edu/course_u_li.php พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ (ที่ปรึกษา) ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร (คณบดี-ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช (รองประธานกรรมการ) กรรมการ ได้แก่ ดร.เดือนเพ็ญ  ทองน่วม, อ.เยาวภรณ์  เลิศกุลทานนท์, Mr.Tomohito Takata, อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา, อ.สุภารัตน์  ศุภภัคว์รุจา (ผู้ช่วยเลขานุการ) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว - ศศ.บ.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว) B.A.(Hotel and Tourism Studies ) • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)B.A.(English Business Communication) • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร - ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร) B.A.(Japanese for Communication)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร “Japanese for communications“

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสาขาวิชาเปิดใหม่ พร้อมที่จะรับนักเรียนทุกคนเข้ามาร่วมศึกษาเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่มีคุณภาพ

• ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร) ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Japanese for Communication) ชื่อย่อ : B.A. (Japanese for Communication)

• คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
– สัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่สามารถศึกษาวิชาในหลักสูตรโดยใช้ภาษาไทยได้
• เปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 @สอบถามเพื่มเติมทางInbox หรือด้วยตนเอง
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ตึก 19 ชั้น 8 ห้องภาควิชาภาษาญี่ปุ่น      https://www.facebook.com/siamjapanese/
#ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ #ทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมากมาย
#กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษาทั้งปี #หลักสูตรมาตรฐาน 4 ปี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร “Japanese for communications“

อบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการทำวิจัย

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมฯ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการทำวิจัย กับ รศ.ศิริชัย (อาจารย์ภาควิชา สถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560


ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211
โทรสาร 0-2868-4351
Email hotel@siam.edu
Facebook: https://www.facebook.com/hotel.siamu  Website: http://hotel.siam.edu/


อบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการทำวิจัย

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai