siamuniversity-niyomthai-11-8sep2019-a

ค่ายวัฒนธรรม ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

โครงการค่ายวัฒนธรรม “ยุวทูตนิยมไทย” รุ่นที่ ๑๑  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

เรียนรู้เทคนิคการทำและตกแต่ง กาแฟบาริสต้า กับ อ.อี ซอ จอง

เรียนรู้เทคนิคการทำและตกแต่งกาแฟบาริสต้ากับ อ.อี ซอ จอง (ผู้เชี่ยวชาญด้านบาริสต้า) จากเกาหลีที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ แก่นักศึกษา

จิรกิตติ์ เหมหิรัญ (กัส) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นายกสโมสรนักศึกษา

“เพียงน้องๆ มาสมัครเรียนที่ ม.สยาม พี่จะให้คำปรึกษาได้ทุกคน ขอให้น้องเปิดใจกับการเข้าหาเพื่อนใหม่และประสบการณ์ที่มีค่า ของการเรียนมหาวิทยาลัย”

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สมัครเรียนรับทุนการศึกษา ก่อน 20 ก.ค.นี้

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คลิกเพิ่มเพื่อน LINE สอบถามรายละเอียดได้ทันที

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เปิดรับสมัครเรียน สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียน ทำอาหาร งานโรงแรม ไกด์นำเที่ยว แอร์โฮสเตส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ยังไม่ทันเรียนจบก็ได้งานแล้ว”

สมัครเรียนวันนี้ จนถึง 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
มอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง 35,000 บาท
** เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด **

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม

สมัครเรียน คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts

คณะศิลปศาสตร์+มหาวิทยาลัยสยาม

??คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts 

 

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ 400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

อาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน โยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานในโรงแรม และ ภัตตาคาร พนักงานในบริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ พนักงานจัดการประชุมนานาชาติ เป็นต้น
#freedomforthefuture#เรียนอะไรๆก็ดีที่มอสยาม#บรรยากาศแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว#Deksiamu62#Admission#Siamuniversity

??เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

สมัครเรียน คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts:ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

สมัครเรียน คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts

สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30 เวลา 10.00 – 14.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงต่างๆ ของนักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และประกาศผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จัดโดย ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้องเจ้าพระยา 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3

 

อุตสาหกรรมการโรงแรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

ประมวลภาพงาน 30 ปี สายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 30 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Posted by ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม on Tuesday, April 23, 2019


website: http://hotel.siam.edu/  fanpage: https://www.facebook.com/hotel.siamu

สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh (DIU) Dr. Md. Sabur Khan, Chairman, Daffodil International University ในฐานะวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากนานาประเทศ และได้รับเกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 5,631 คน ในพิธีสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแดฟโฟดิล ครั้งที่ 8 โดยมี Dr.Dipu Moni MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และศาสตราจารย์ Professor Abdul Mannan, ประธานคณะผู้บริหาร University Grants Commission of Bangladesh เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ Daffodil International University, Dhaka, People’s Republic of Bangladesh.

 

ภาพ: Dr. Md. Sabur Khan ให้การต้อนรับแขกพิเศษ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และดร.ชลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการฯ โดยแฟนเพจ: มหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” เผยแพร่ซ้ำโดย: มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพ, ประเทศไทย  

 

Youtube: 8th Convocation ।। Daffodil International University।। At a Glance เผยแพร่ซ้ำโดย มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพ, ประเทศไทย

 

Daffodil International University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศบังกลาเทศ ที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม จัดตั้งขึ้นในปี 2545 โดยคณะกรรมาธิการมหาวิทยาลัยแกรนต์ และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ธากา ซึ่งเป็นเมืองหลวง ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม การค้า และการปกครองของประเทศบังกลาเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาตร์ สุขภาพ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย Dr. Md. Sabur Khan


รายการอ้างอิง:

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ดร.พรชัย มงคลวนิช มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบรางวัล คนดีเรียนเด่น, คนดีกิจกรรมเด่น, ศิษย์เก่าดีเด่น, และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 ในงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นที่ 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น วันที่ 12 ธันวาคม 2561

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1.นายอนันต์ ฮางลี (เจ้าของบริษัททัวส์)

รางวัลคนดีเรียนเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเ

น.ส.อรวรา เย็นพันธุ์ (GPA 3.95)
น.ส.นิชา แก้วมี (GPA 3.95)
น.ส.เจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ (GPA 3.95)
น.ส.กนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ (GPA 3.92)

รางวัลคนดีกิจกรรมเด่น

น.ส.เฉลิมขวัญ พรจันสกุล (GPA 3.87)
นายธนกฤต เจริญสุขเกษม (GPA 3.43)

ประกาศนียบัตรผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

นายชัยสัณฑ์ นิธิมงคลทรัพย์
นายวรศักดิ์ สกุนี
นายภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม
น.ส.มะลิวัลย์ แซ่ย่าง
น.ส.สุธาสินี บัวทอง
น.ส.อรดา ห่วงทรัพย์


แฟนเพจ: ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐาน: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง: การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest ” ครั้งที่ ๒

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School 

การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest” ครั้งที่ ๒

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานมอบรางวัล ให้กับนักศึกษาที่ชนะในกิจกรรมประกวดการแข่งขันทำอาหาร International Fusion Food Contest ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๘ ห้อง ๑๘๐๔ จัดโดย ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การแข่งขันทำอาหาร "International Fusion Food Contest " ครั้งที่ ๒


Fanpage: ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest ” ครั้งที่ ๒

 

 

 

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่น ๑๐ วันที่ ๑-๒ ก.ย. ๖๑

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย ร่วมกับภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีอาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน โดยในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ เป็นการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยสยาม และวันที่ ๒ ก.ย. ๖๑ กิจกรรมออกค่ายวัฒนธรรม โดยเดินทางไปทัศนศึกษา ณ  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก


กิจกรรมวันที่สอง โครงการค่ายวัฒนธรรม ยุวฑูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวันครนายก เป็นศูนย์นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน ที่ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ

ความเป็นมาของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ซื้อไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมีรับสั่งในขณะนั้นว่า อยากมีที่ดินแถวนี้เพราะถึงแม้ว่าจะไม่เจริญก็ตาม แต่เนื่องจากบริเวณนี้เต็มไปด้วยน้ำตก และป่าเขาใหญ่ ในอนาคตจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถนนหนทาง ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนสนามกอล์ฟ จะเข้ามาในพื้นที่ เมื่อเจริญขึ้นนักท่องเที่ยวจะเข้ามากันจำนวนมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่ จึงอยากมีที่ดินแถวนี้สักผืนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงแนวคิดของพระองค์ท่านเกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เกิดสำนึกรักธรรมชาติ เมื่อได้เข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้เดิมทีซื้อไว้เป็นทุ่งนา จนปี ๒๕๔๕ อาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ขันอาสาที่จะมาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ โดยขออนุญาตต่อมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๕

ที่อยู่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
๙๘/๑ หมู่ ๒ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
Email : bhumirak.p@gmail.com  โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๗-๓๘๔๐๔๙ (คลิกโทร)


เว็บไซต์ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพโดยfacebook: ปัญจมา เปมะโยธิน

เว็บไซต์ สมาคมนิยมไทย

 

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่น ๑๐ วันที่ ๑-๒ ก.ย. ๖๑

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai