Category: คณะศิลปศาสตร์

Siam Culinary School Exam

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันศิลปะการอาหาร สยาม (Siam Culinary School)

ศูนย์อบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันศิลปะการอาหาร สยาม (Siam Culinary School) ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ กทม. ๐๑๖/๒๕๖๐ เปิดทำการทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารต่างประเทศ โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองการทดสอบฝีมือในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร(กุ๊ก) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1.) ทดสอบหลักสูตร มาตรฐานฝีมือแรงงาน “ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1”***

Read More »

ค่ายวัฒนธรรม ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

โครงการค่ายวัฒนธรรม “ยุวทูตนิยมไทย” รุ่นที่ ๑๑  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

Read More »

เรียนรู้เทคนิคการทำและตกแต่ง กาแฟบาริสต้า กับ อ.อี ซอ จอง

เรียนรู้เทคนิคการทำและตกแต่งกาแฟบาริสต้ากับ อ.อี ซอ จอง (ผู้เชี่ยวชาญด้านบาริสต้า) จากเกาหลีที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ แก่นักศึกษา

Read More »

จิรกิตติ์ เหมหิรัญ (กัส) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นายกสโมสรนักศึกษา

“เพียงน้องๆ มาสมัครเรียนที่ ม.สยาม พี่จะให้คำปรึกษาได้ทุกคน ขอให้น้องเปิดใจกับการเข้าหาเพื่อนใหม่และประสบการณ์ที่มีค่า ของการเรียนมหาวิทยาลัย”

Read More »

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สมัครเรียนรับทุนการศึกษา ก่อน 20 ก.ค.นี้

คลิกเพิ่มเพื่อน LINE สอบถามรายละเอียดได้ทันที ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครเรียน สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียน ทำอาหาร งานโรงแรม ไกด์นำเที่ยว แอร์โฮสเตส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง “ยังไม่ทันเรียนจบก็ได้งานแล้ว” สมัครทางเว็บไซต์ได้เลย สมัครเรียนวันนี้ จนถึง 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง

Read More »

สมัครเรียน คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts

??คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts ✌✌ สมัครทางเว็บไซต์ได้เลย ✌คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ 400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา

Read More »

สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30 เวลา 10.00 – 14.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงต่างๆ ของนักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และประกาศผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จัดโดย ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Read More »

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh (DIU) Dr. Md. Sabur Khan, Chairman, Daffodil International University ในฐานะวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากนานาประเทศ

Read More »

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ดร.พรชัย มงคลวนิช มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบรางวัล คนดีเรียนเด่น, คนดีกิจกรรมเด่น, ศิษย์เก่าดีเด่น, และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 ในงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นที่

Read More »

การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest” ครั้งที่ ๒

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานมอบรางวัล ให้กับนักศึกษาที่ชนะในกิจกรรมประกวดการแข่งขันทำอาหาร International Fusion Food Contest ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๘ ห้อง ๑๘๐๔ จัดโดย ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Read More »

Most Popular:

หมวดหมู่
คลังเก็บ

Facebook

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.