KMITL FACTory Classroom สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10 ส.ค. 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชม KMITL FACTory Classroom

COCEAM 2019 ม.สยาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

นักศึกษาจาก ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากโครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

อันดับ 7 การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

มหาวิทยาลัยสยาม+อันดับ 7+การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  วันที่ 15 มิถุนายน 2562  ตัวแทนนักศึกษา จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วม การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางอาหาร ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 74 ทีม ผลการแข่งขัน ทีมจาก มหาวิทยาลัยสยามได้คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 7


อันดับ 7 การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นางสาวขวัญฤทัย กิ่วไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิทรรศน์อาหารคาวหวาน บูรณาการศาสตร์และศิลป์

กิจกรรมที่บูรณาการศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรอาหารคาวและหวานของไทย โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “นิทรรศน์อาหารคาวหวาน บูรณาการศาสตร์และศิลป์”

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai