บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล Big Data เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการดูแลสุขภาพ

เรียนต่อ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Master and Ph.D. Programs / ปริญญาโท ปริญญาเอก ไอที มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก แล้ว ใครที่กำลังหาที่เรียนต่อ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ด้าน IT #ใครๆก็เรียนได้  เรียนรู้วิธีการนำ Data มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ เหมาะกับคนชอบ Data เหมาะกับคนที่คิดจะเอา Data ไปวางแผนงานด้านธุรกิจของตนเอง หรือธุรกิจของบริษัทด้วยเทคนิค Process Mining, Data Mining และยังประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ IoT , Mobile application , Robotics, Web application, Big data, Data science

ป.โท+ป.เอก+ไอที+วิทยาศาสตร์+MSIT+มหาวิทยาลัยสยาม

 

? ค่าเล่าเรียนป.โท ทั้งหลักสูตร 180,000 บาท 
? ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
? เรียนวันเสาร์

? เรียน 4 ภาคการศึกษา และ 1 ซัมเมอร์ เรียนเย็นวันพฤหัสบดี 18:00-21:00 น. และเรียนวันเสาร์ 9:00 – 16:00 น. (วันพฤหัสบดี อาจมีการเปลียนแปลงตามตามข้อเสนอส่วนใหญ่ของผู้เรียน)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ! จนถึง สิงหาคม 2562

เรียนต่อ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data

ในงานมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ  Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data  มีการเสวนาหัวข้อ “Big Data กับการพัฒนาประเทศไทย ” โดย รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT), ปฐม อินทโรดม คณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสิทธิภรณ์ เมืองกลาง ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

big data-digital bigbang 2018

ภาพ: รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “Big Data กับการพัฒนาประเทศไทย” งานมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018: Thailand Big Data” เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 https://digitalthailandbigbang.com/th

งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ
Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data งานแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมล้ำสมัย แห่งโลกแห่งอนาคต และเป็นงานมหกรรม ด้านดิจิทัล ที่ใหญ่สุด และอลังการที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมพลังเทคโนโลยีของประเทศ และภูมิภาค ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดง เพื่อเปิดโลก และปลุกทุกคน เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม มาในปีนี้ เพิ่มพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับ การแสดงเทคโนโลยีชั้นนำ และยังเพิ่มวันจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมาสนุกกับ ดิจิทัล และเรียนรู้โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ด้วยกัน รวมถึงขยายการ Roadshow สู่ 4 จังหวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 (ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และระยอง)

Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data

รศ.ดร.วิเชียร กล่าวว่า ข้อมูลจะเป็นบิ๊กดาต้าหรือไม่นั้น ไม่สำคัญ แต่จะต้องทำให้ข้อมูลนั้น เกิดมูลค่า ปัญหาใหญ่คือ “บุคลลากร” ที่ต้องคิดว่าเราจะผลิตคนให้มีวิธีคิด เข้าใจถึงข้อมูลได้อย่างไร โดยจะต้องมีหลายส่วนประกอบกันคือ ต้องเป็นคนช่างสังเกต ต้องเป็นคนที่มีความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ และจะต้องเข้าใจในเรื่องของ ธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไป จะไม่สามารถมี ทั้งสามส่วนในคนคนเดียวได้ เพราะฉะนั้น การทำงาน เรื่องบิ๊กดาต้า จะต้องทำงานในลักษณะของ ทีมเวิร์ก (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2561)

Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data“Big Data กับการพัฒนาประเทศไทย” โดย ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)๒. คุณปฐม อินทโรดม คณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย๓. คุณสิทธิภรณ์ เมืองกลาง ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Posted by Digital Thailand Big Bang on Wednesday, September 19, 2018


เว็บไซต์ : https://digitalthailandbigbang.com/th

fanpage : @digitalthailandbigbang

Digital Thailand Big Bang 2017

Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data

Digital Thailand Big Bang 2017

แผนผัง-ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017งานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” โชว์ไฮไลท์เทคโนโลยีก้าวสู่การเรียนรู้ประเทศไทยยุคดิจิทัล 4.0 ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น ไทยแลนด์ ชูไฮไลท์ความอลังการของ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัยแห่งโลกอนาคต อัดแน่นด้วยการสัมนา จากกูรูชื่อดัง ในวงการไซเบอร์โลกกว่า 120 ท่าน ที่จะมาให้ความรู้พร้อมเจาะลึกทุก ประเด็น รวม 150 เรื่อง พร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระดับนานาชาติ ด้านดิจิทัล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งไทย และต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2517 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานอาคาร จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการเปิดงานนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” ว่า เวทีนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานมองเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างนวัตกรรมดิจิทัล และเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลก

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 เกิดขึ้นมาเพื่อจุดประกาย การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ นับเป็นงานมหกรรมการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ใหญ่ที่สุด แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Digital Big Bang 2017 มีอะไรบ้าง

1. การจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ กับนวัตกรรมสุดล้ำสมัย ที่จะเผยอนาคตด้านดิจิทัลในไทยเป็นครั้งแรกกับ 4 โซนไฮไลท์ คือ

  • Digital Ecosystem แสดงภาพรวมของการเข้ามาของดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ
  • Digital Community & Smart City นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงชุมชน และเมือง ให้กลายเป็นพื้นที่อัจฉริยะ
  • Digital Park เขตพื้นที่พิเศษ ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งรวมตัวของบริษัท ด้านดิจิทัลทั่วโลก
  • Digital Playground พื้นที่สนุก ๆ ของนักคิดนักประดิษฐ์มาลองของ ประลองไอเดียกัน

2. กิจกรรมการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 8 แสนบาท อาทิ การแข่งหุ่นยนต์โรบอทกู้ภัย แข่งโดรนเรซซิ่ง แข่งบังคับโดรน และการแข่งขันอีสปอร์ต อีกทั้งยังมีการจัดอบรม Workshop ด้านนวัตกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

3. การจัดงานสัมมนาจากกูรูชื่อดังทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ มารวมตัวกันในงาน เพื่อให้ความรู้มากถึง 120 ท่าน กับหัวข้อสัมมนา เจาะลึกทุกประเด็นถึง 150 เรื่องทรานฟอร์เมอร์สVSไมยราพ

นอกจากนี้ ยังมี Super Innovation นวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ อาทิ VR Sphere จากฝีมือคนไทย นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว เช่น รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ Tesla Car, บ้านอัจฉริยะแห่งอนาคต, ที่จอดรถอัจฉริยะ โดยเฉพาะไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ การแสดงโชว์หุ่นยนต์ “ทรานฟอร์เมอรส์” ที่มาท้าดวลกับหุ่นยักษ์ไทย “ไมยราพ”และกิจกรรม JOB FEST ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ได้มาสัมภาษณ์ และสมัครงานกับบริษัทชั้นนำ


 

เว็บไซต์ : https://digitalthailandbigbang.com/th

fanpage : @digitalthailandbigbang

Digital Thailand Big Bang 2018: Thailand Big Data

Digital Thailand Big Bang 2017

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai