ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 60 สถาบัน ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)

ภาพ: สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชเเห่งประเทศไทยฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 60 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19

Posted by สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท. on Thursday, May 2, 2019

Welcome Presidents and Vice Presidents of Private Colleges and Universities to Siam University Campus for the Meeting of…

Posted by Pornchai Mongkhonvanit on Monday, April 29, 2019

The General Assembly of the Association of Private Higher Education Institutions of Thailand being held at Siam Universityon 26 April 2019

Posted by Cheol Je Cho on Thursday, April 25, 2019

สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสอท. ครั้งที่1/2562

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 18 มกราคม 2562 ณ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสอท. ครั้งที่1/2562

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาฯ สสอท.กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประธานในการประชุมฯ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row u_row_style=”0″ u_row_paralax=”0″ u_row_scheme=”0″ css=”.vc_custom_1548039671133{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_toggle title=”กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคม” style=”square_outline” color=”juicy_pink” size=”lg” css_animation=”bounceIn” custom_font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23e54c34″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true”]

 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วาระ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2562
เริ่มการประชุม 13.30 น. กำหนดวันประชุม สถาบันเป็นเจ้าภาพ

กำหนดวันประชุม สถาบันเป็นเจ้าภาพ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต *
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยธนบุรี *
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต *
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 งานวันสถาปนาสมาคม ( สสอท.)
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต **
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น *
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ *
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ *
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ **
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยคริสเตียน *
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ *
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ***
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย *
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยพายัพ *
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก *
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 งานวันสถาปนาสมาคม ( สสอท.)
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ **
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม *
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ *
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น *
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย **
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ *
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยสยาม ***

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


รายการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (18 มกราคม 2562). ม.ศรีปทุม เจ้าภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสอท. ครั้งที่1/2562. เข้าถึงได้จาก spu.ac.th: https://www.spu.ac.th/activities/20052

เกี่ยวกับสมาคม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสอท. ครั้งที่1/2562

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

คอนเสิร์ตการกุศล Love Songs of All Season

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “Love Songs of All Season”

คอนเสิร์ต การกุศล Love Songs of All Season

โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ชลดา มงคลวนิช และดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง อ.วิสุทธิ์ ไพเราะ

คอนเสิร์ต การกุศล Love Songs of All Season

ร่วมกิจกรรมภายในงานพบกับศิลปินรับเชิญ อาทิ กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice), จ.อ.หญิงเมนิสา มโนษร, รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช, ยุทธนา เปื้องกลาง (ตูมตาม The Star 7), นริชชา นรสิงห์, อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ (ดิว The Star 5), วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม The Star 9), เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (เพียว KPN ), ดนิตา วุฒิฐิติการ (แตงโม AF10), อารียา โรจนดิษฐ์ (ลูกปลา The Voice) กุลจิรา ทองคำ (ออย The Voice Kids) ร่วมกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Symphony Orchestra) อำนวยเพลงโดย ดร.วานิช โปตะวนิช วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

คอนเสิร์ต การกุศล Love Songs of All Seasonคอนเสิร์ต การกุศล Love Songs of All Season


ภาพและข่าวจากแฟนเพจ: Arthit Ourairat  |  fanpage: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท.  |  ภาพข่าวเว็บไซต์ : http://www.apheit.org/

คอนเสิร์ตการกุศล Love Songs of All Season

โครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Startup Unlimited”

โครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ระดับอุมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ “Startup Unlimited” (รอบคัดเลือก) วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกวดธุรกิจ Startup Unlimited -สสอท.บริหารธุรกิจ

คณะกรรมการโครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ “Startup Unlimited” (รอบคัดเลือก) ภาพโดย สสอท.

โครงการประกวดธุรกิจ start up ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยเชิญชวนเหล่านักศึกษาไฟแรง จับกลุ่มฟอร์มทีมเข้าแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจ start up ในหัวข้องาน “ธุรกิจ start up” พร้อมชิงรางวัลทุนการศึกษา  จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการ โครงการประกวดธุรกิจ Startup จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 1 จันทร์ อังคาร 2-3 กรกฎาคม 2561 อบรม Train the Trainers (สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุม) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ครั้งที่ 2 เสาร์ อาทิตย์ 8-9 กันยายน 2561 Booth camp (สำหรับนักศึกษาหัวกระทิเพื่อกระจายต่อ) ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
ครั้งที่ 3 ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยสยาม
ครั้งที่ 4 พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 ประกวด ธุรกิจ Startup ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ครั้งที่ 5 พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 รอบตัดเชือก การประกวดธุรกิจ Startup ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกวดธุรกิจ Startup Unlimited-ผลการประกวด-รางวัล สสอท

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนเข้ารับรางวัลจากการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “Startup Unlimited” จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีม Dog Dag คว้ารางวัล Excellent Award 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทีม Gen Y Plus ได้รับรางวัล Good Award
ประกวดธุรกิจ Startup Unlimited -สสอท.บริหารธุรกิจ

Fanpage:  Startup สสอท

Fanpage: สสอท. บริหารธุรกิจ

 

โครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Startup Unlimited”

41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมประชุมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 41 ปี  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับรางวัลบุคคลกรดีเด่นของ สสอท.

รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ ระดับยอดเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.รวิศวร์ บานชื่น
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายภูวนัตถ์ บุญพา
2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์


คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สมาคมฯ

ผลการตัดสินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2561
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น 2561
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษารับทุน กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ 2561 
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษารับทุน สุรี บูรณธนิต 2561


ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงวันสำคัญผ่านทางแฟนเพจ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

“วันนี้ถือเป็นวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ครบรอบ 41 ปี และพี่เอ้ได้มีโอกาสร่วมเสวนความร่วมมือระหว่างกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในบริบทการปฏิรูปอุดมศึกษา การศึกษาในยุค4.0นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปรับตัว เพราะในยุคที่ไร้พรมแดน เด็กรุ่นใหม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ง่ายไม่สนใบปริญญา เพราะฉะนั้นการให้ความรู้ในสถานศึกษา ต้องโดนใจสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมครับ”

 


อ้างอิงจาก

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, (2561, พฤศจิกายน 19). วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย [Fanpage status update]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=485231525302030&id=335978833560634

thebusinessyear. (2018, November 19). DEVISED IN THAILAND. Retrieved from thebusinessyear: https://www.thebusinessyear.com/thailand-2017/the-thread-of-history/interview


เกี่ยวกับสมาคม

เว็บไซต์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท. : http://www.apheit.org/

แฟนเพจของสมาคมฯ :  https://www.facebook.com/Apheit/

40 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

 

40 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

logo สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม สสอท. เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา สสอท. และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง”การปฏิรูปการอุดมศึกษากับการอุดมศึกษาเอกชน” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 40 ปี วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ประจำปี 2560
นางสาวทักษพร บุญพิพัฒน์ถาวาร ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นายเอกวิทย์ ไชยวงศ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ผู้นำเสนอเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตผสมน้ำยางพาราพัฒนาสระเก็บกักน้ำ) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลากรดีเด่นด้านวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที)

Mr. Parham Porouhau ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ภาพจากแฟนเพจ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความร่วมมือและสร้างสามัคคีธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งการส่งเสริมการค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับสังคมและบ้านเมือง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

ประชุมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสอท. เพื่อเตรียมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสมาคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  18 ต.ค. 60

การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการถือเป็น“พันธกิจ”สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรยังมีการกำหนดให้คณาจารย์ต้องมีการนำผลงานวิจัย/วิชาการไปเผยแพร่ และบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาก็ต้องมีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งในรูปของการตีพิมพ์ในวารสารและ/หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ เพื่อตอบสนองเกณฑ์มาตรฐานและการส่งเสริมความก้าวหน้าเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สสอท.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันสมาชิกและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้นำผลงานมาเผยแพร่ ซึ่งมีการจัดมาอย่างต่อเนื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 11 กลุ่มสาขา ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) วิศวกรรมศาสตร์ 3) บริหารธุรกิจ 4) บัญชี 5) เศรษฐศาสตร์ 6) การโรงแรมและการท่องเที่ยว 7) ศึกษาศาสตร์ 8) พยาบาลศาสตร์ 9) สาธารณสุขศาสตร์ 10) นิติศาสตร์ 11) นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ


การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี Executive Board Meeting of APHEIT At the Thonburi Universit

การประชุมคณะกรรมการ สสอท. 15 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยธนบุรี 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND” (APHEIT) ได้กำเนิดขึ้นด้วยความสามัคคี กลมเกลียวของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในอันที่จะสร้างความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองให้เกิด ขึ้นแก่ชาติบ้านเมือง โดยสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติก่อนที่จะ เป็นสมาคมฯ อันเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายนั้น ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ที่จะกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จำเป็นต้องมีพลังแห่งความสามัคคีเป็นปัจจัยสำคัญ

 

 


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)ดังนั้นในขั้นแรกผู้บริหารสถาบัน จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 อธิการของแต่ละสถาบัน ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นประธานของกลุ่มสลับกันไป ซึ่งในระยะแรกนั้น มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ 6 สถาบัน ตราบจนกระทั่งวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2519 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกกลุ่มนี้ว่า “ชมรมผู้บริหารวิทยาลัยเอกชน แห่งประเทศไทย” มีข้อบังคับชมรมซึ่งยังไม่มีสภาพเป็น นิติบุคคลแต่มีประธานชมรมซึ่งเป็นหัวหน้า มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ ของวิทยาลัยเอกชน อย่างน้อยเดือนละครั้งต่อเนื่องกันและเมื่อชมรมฯ เป็นปึกแผ่นมั่นคงดีแล้ว ชมรมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จดทะเบียนเป็น “สมาคมวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2520 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ดังกล่าว สมาคมฯจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2522 เป็นต้นมาตราบจนทุกวันนี้ ปัจจุบัน ปี 2559 มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกจำนวน 68 สถาบัน


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในในปีพ.ศ. 2558 ทางสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือลงวันที่ 14 มิถุนายน 2558 โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีหนังสือตอบทรงรับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อ “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (สสอท.) เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHACHAKRI SIRINDHORN” (APHEIT)

 


ภาพข่าวเว็บไซต์ : http://www.apheit.org/

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด :  https://www.facebook.com/Apheit/

41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai