siamuniversity-niyomthai-11-8sep2019-a

ค่ายวัฒนธรรม ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

โครงการค่ายวัฒนธรรม “ยุวทูตนิยมไทย” รุ่นที่ ๑๑  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

SCA ร่วมกับสมาคมนิยมไทย มอบความสุข สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี นครปฐม

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ร่วมกับสมาคมนิยมไทย  มอบสิ่งของจำเป็น เงินบริจาค และความบันเทิงให้กับคนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

16 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง (Hanyang University) วิทยาเขตหลักที่กรุงโซล และยังมีวิทยาเขตย่อย ERICA (Education Research Industry Cluster at Ansan) ตั้งอยู่ที่เมืองอันซาน ประเทศเกาหลีใต้ มีสถาบันวิศวกรรมฮันยาง เป็นสถาบันด้านวิศวกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศตั้งอยู่  ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันผลิตวิศวกรที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ มีศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน และซีอีโอของบริษัทชั้นนำในเกาหลี มากมาย ก็จบมาจากที่นี่ ได้แก่ ฮุนได ซัมซุง แอลจี เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีศิษย์เก่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงระดับแถวหน้าของเอเชีย มากมาย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง:  http://www.hanyang.ac.kr/web/eng


 

15 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) สำหรับการร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างสองสถาบัน มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับสตรีล้วนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันที่ตั้งมายาวนานกว่าร้อยปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน Mary F. Scranton คำว่า อีฮวา หมายถึงต้นแพรที่กำลังออกดอก นัยยะหมายถึงการเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสตรี ที่งดงามเพียบพร้อมด้วยความรู้ควบคู่ความดี ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย Truth,Goodness,and Beauty บรรยากาศในมหาวิทยลัยมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยการจัดสวนต้นไม้ และไม้ดอกสีสรรสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าห้องสมุดที่มีสถาปัตยกรรมเป็นทางเอียงลาด เป็นจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เคยได้รับการจัดอันดับจาก QS Universitys Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับ 8 ของเกาหลี

 


มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา:  https://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/

Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

 

 

ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๒

งาน “ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๒” วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้อง Wanda Grand Ballroom A โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยามร่วมงาน แสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลนิยมไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมชมการแสดงผ้าไทย การทำแบบผ้าไทย และการขับร้องเพลงจากศิลปินโจนัส แอนเดอร์สัน และไชยา มิตรชัย

จัดโดย สมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องสยามทัวร์จำลอง มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ ๓๘ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑    โทรสาร  ๐-๒๘๖๘-๔๓๕๑

 

ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๒

 

Website : www.niyomthai.or.th  ,E-mail : niyomthai.info@gmail.com


 

ข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมนิยมไทย:

 

ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๒

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่น ๑๐ วันที่ ๑-๒ ก.ย. ๖๑

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย ร่วมกับภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีอาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน โดยในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ เป็นการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยสยาม และวันที่ ๒ ก.ย. ๖๑ กิจกรรมออกค่ายวัฒนธรรม โดยเดินทางไปทัศนศึกษา ณ  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก


กิจกรรมวันที่สอง โครงการค่ายวัฒนธรรม ยุวฑูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวันครนายก เป็นศูนย์นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน ที่ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ

ความเป็นมาของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ซื้อไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมีรับสั่งในขณะนั้นว่า อยากมีที่ดินแถวนี้เพราะถึงแม้ว่าจะไม่เจริญก็ตาม แต่เนื่องจากบริเวณนี้เต็มไปด้วยน้ำตก และป่าเขาใหญ่ ในอนาคตจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถนนหนทาง ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนสนามกอล์ฟ จะเข้ามาในพื้นที่ เมื่อเจริญขึ้นนักท่องเที่ยวจะเข้ามากันจำนวนมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่ จึงอยากมีที่ดินแถวนี้สักผืนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงแนวคิดของพระองค์ท่านเกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เกิดสำนึกรักธรรมชาติ เมื่อได้เข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้เดิมทีซื้อไว้เป็นทุ่งนา จนปี ๒๕๔๕ อาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ขันอาสาที่จะมาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ โดยขออนุญาตต่อมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๕

ที่อยู่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
๙๘/๑ หมู่ ๒ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
Email : bhumirak.p@gmail.com  โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๗-๓๘๔๐๔๙ (คลิกโทร)


เว็บไซต์ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพโดยfacebook: ปัญจมา เปมะโยธิน

เว็บไซต์ สมาคมนิยมไทย

 

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่น ๑๐ วันที่ ๑-๒ ก.ย. ๖๑

งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐

งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

จัดโดย สมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องสยามทัวร์จำลอง มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ ๓๘ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑    โทรสาร  ๐-๒๘๖๘-๔๓๕๑ (สมาคมนิยมไทย, 2560)

 

การอ้างอิง:

สมาคมนิยมไทย. (24 มีนาคม 2560). งานราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐. เข้าถึงได้จาก niyomthai.or.th: http://www.niyomthai.or.th/index.php/about/80-pic/89-2017-04-25-07-41-11

Website : www.niyomthai.or.th  ,E-mail : niyomthai.info@gmail.com


 

ข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมนิยมไทย:

งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai