ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยวาเซดะ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ชูจิ ฮาชิโมโตะ (Prof. Shuji Hashimotoวันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารย์กฤตพงศ์ มงคลวนิช ร่วมเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม จากศาสตราจารย์ฮิโรโนริ คาซาฮาร่า รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายวิจัยและส่งเสริมด้านไอที มหาวิทยาลัยวาเซดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Prof.Dr.Hironori Kasahara , the 2018 President of the IEEE Computer Society) และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสถาปัตยกรรมมัลติคอร์ ที่มีระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง ขององค์กรวิจัยที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ และเข้าพบ ศาสตราจารย์ชูจิ ฮาชิโมโตะ (Prof. Shuji Hashimoto, Senior Executive Vice President for Academic Affairs & Provost, Waseda University)

ศาสตราจารย์ฮิโรโนริ คาซาฮาร่า มหาวิทยาลัยวาเซดะ Waseda University

มหาวิทยาลัยวาเซดะ หรือนิยมเรียกย่อๆ ว่า หรือที่นิยมเรียกชื่อแบบย่อว่า “โซได” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ในเขตชินจูกุในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ในอันดับต้นๆ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

English: Home

https://www.researchgate.net/publication/266017171_Multicore_Manycore_Architectures_and_Software_for_Green_Computing

มหาวิทยาลัยวาเซดะ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย

การศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.)

 

วันที่ 18-22  มีนาคม 2562  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับคณะกรรมการจาก สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรรมการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเยี่ยมสถาบันต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ สถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tōhoku University), University of Tokyo, Waseda University, Keio University, Tokai University และ Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology และ สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศกับสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอื่นในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อนําไปสู่การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต และเป็นการรองรับการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ทั้งในด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ


มหาวิทยาลัยโตไก (Tokai University)

Dr.Pornchai Mongkhonvanit-todai-komaba

ภาพ: ดร.พรชัย มงคลวนิช รับของที่ระลึกจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโตไก คิโยชิ ยามาดะ (Kiyoshi YamadaChancellor of Tokai University)

 

 

 

มหาวิทยาลัยโทได The University of Tokyo (UTokyo)

 

The University of Tokyo-Komabaภาพ: เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยโตเกียว วิทยาเขต(หลัก)โคมาบะ (Komaba campus) เพื่อเชิญชวน University of Tokyo ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีเกียรติมากที่สุดในญี่ปุ่น และยังจัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่ 23 ของโลก มีความเชี่ยวชาญด้าน Engineer and Technology ( อันดับที่ 13 ของโลก ) Art ( อันดับที่ 12 ของโลก ) และ Medical ( อันดับที่ 26 ของโลก ) ให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทย  คลิกดูคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งมหาวิทยาลัยโตเกียว The University of Tokyo (UTokyo) หรือชื่อที่คุ้นหูคนไทย คือ โทได (Todai) ย่อมาจาก Tokyo Daikaku  นั่นเอง (Daikaku แปลว่า มหาวิทยาลัย) คลิกอ่านเพิ่มเติม.. ประกอบไปด้วย 3 วิทยาเขตหลัก และ 4 วิทยาเขตย่อย คลิกดูรูปภาพจากแฟนเพจ:  Pornchai Mongkhonvanit | The University of Tokyo, KomabaTokai University(Official


 

มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University)

อากิร่า ฮาเซยามัช (Akira Haseyamac) อธิการบดี และ รองอธิการบดี นาโอกิ วาตานาเบ้ (Naoki Watanabe)ภาพ: การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางด้านการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน อากิร่า ฮาเซยามัช (Akira Haseyamac) อธิการบดี และ รองอธิการบดี นาโอกิ วาตานาเบ้ (Naoki Watanabe) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดมีมานานกว่า 160 ปี (ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1858) ก่อตั้งโดย ฟุคุซาวะ ยูคิจิ ผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวิทยาการสมัยใหม่ของญี่ปุ่น  ภาพใบหน้าของท่านผู้นี้ถูกนำมาพิมพ์ลงบนธนบัตรแบงค์ 10,000 เยน

มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเงินกองทุนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมอย่างกว้างขวางว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากนิตยสาร École des Mines de Paris ของประเทศฝรั่งเศส ได้รับการจัดอันดับจากวารสาร 4ICU ให้อยู่ในอันดับที่ 4 (เมื่อปี พ.ศ.2550) และอันดับที่ 14 ของโลก(เมื่อปี พ.ศ.2552) และยังเป็นอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย สื่อมลวชนได้เปรียบให้เป็นฮาร์วาร์ดของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

มหาวิทยาลัยเคโอ มีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากหลักสูตรสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นแล้ว ก็ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีศูนย์วิจัยทางการศึกษามากกว่า 30 แห่ง และยังเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 300 แห่งอีกด้วย

แฟนเพจ: Keio University Global Page  | เว็บไซต์: https://www.keio.ac.jp/en/ | ภาพจากแฟจเพจ: Pornchai Mongkhonvanit 21 มีนาคม 2562


 

 

มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University)

ภาพ:  เข้าพบสนทนากับ Professor Hironori Kasahara เพื่อเชิญชวนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยวาเซดะ  มักจะนิยมเรียกย่อ ว่า โซได” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์  มักจะถูกเทียบกับมหาวิทยาลัยเคโอ  วาเซดะได้รับการยอมอย่างกว้างขวางว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการยอมรับว่า เป็นสถาบันบ่มเพาะนักการเมือง และนักบริหารชั้นนำ ในประเทศ  มีศิษย์เก่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นถึง 7 คน และสร้างนักธุรกิจและซีอีโอให้กับแบรนด์ดังระดับโลก เช่น ฮอนด้า, ซัมซุง, มิตซูบิชิ, โซนี่, โตชิบา, เซก้า, นินเทนโด เป็นต้น

แฟนเพจ: Waseda University | เว็บไซต์: https://www.waseda.jp/top/en


 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ: เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ต้อนรับ คณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ หรือ คพอต.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – 在東京タイ王国大使館 |


 

 

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ: เข้าพบผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ในประเทศไทย พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของญี่ปุ่นไปเปิดสอนในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นกระทรวงที่มีอำนาจและมีอิทธิพลมากในรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งมีการบริหารงานโดยรวมอำนาจการบริหารการศึกษาไว้ที่ส่วนกลาง และให้ระบบราชการของรัฐเป็นผู้ควบคุมกระบวนการศึกษา  文部科学省 MEXThttp://www.mext.go.jp/http://www.mext.go.jp/en/ |  อ่านข่าว รมว.ศึกษาธิการ ของไทยไปเยือน รมว.ศึกษาธิการฯ ของญี่ปุ่น


 

 

มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tōhoku University)

ภาพ: เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tōhoku University) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนวัช ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวเชิญชวนให้ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tohoku University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่ติดอันดับ 70 ของโลก มีความเชียวชาญด้าน Material Science ( อันดับ 40 ของโลก ) และ Civil Engineer เข้าไปเปิดหลักสูตร และจัดการศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย สถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tōhoku University)


 

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ คพอต.

สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ หรือเรียกโดยย่อว่า คพอต. โดยความเห็นชอบหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีกรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมีภารกิจสำคัญคือ การกําหนดศาสตร์วิทยาการ และสาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ และมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทยได้ โดยคำสั่งนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560


การศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.)

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March)

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตแบบภาคปฏิบัติ Mobile Learning Week 2019 จัดโดยองค์การยูเนสโก ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ในกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมหลากหลายรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการและ ICT ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ตัวแทนจากประเทศสมาชิก และบริษัทเอกชนชั้นนำที่จะมานำเสนอผลงานเพื่อแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่ราคาไม่แพง และทรงพลังสามารถนำมาใช้ในการเร่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

 

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March) หัวข้อของการประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จาก 130 ประเทศทั่วโลก ได้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากกว่า 2,300 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี และประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแสวงหาโอกาสและระมัดระวังภัยคุกคามอันเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญดังนี้

 • แนวทางการสร้างความมั่นใจในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในแวดวงการศึกษา
 • แสวงหาวิธีการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับปรุงการศึกษาและการเรียนรู้
 • แสวงหาแนวทางการส่งเสริมทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI
 • แนวทางการปกป้องการใช้ข้อมูล อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

Royal Thai Embassy - Paris, France

เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ต้อนรับ คณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางมาร่วมการประชุม Mobile Learning Week 2019 โดย องค์การยูเนสโก และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Royal Thai Embassy – Paris, France – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส, 2562)

 

คณะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม มหาวิหารสทราซบูร์ หรือ อาสนวิหารแม่พระแห่งสทราซบูร์ (Cathedrale de Notre-Dame) ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นอาสนวิหาร ตั้งอยู่ที่เมืองสทราซบูร์ แคว้นกร็องแต็สต์ ประเทศฝรั่งเศส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เป็นโบสถ์ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปี สร้างจากหินทรายชมพูอมแดงโดยทำการสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1439 โดยมีนาย เอร์อวิน ฟ็อน ชไตน์บัค สถาปนิคชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบ  สิ่งที่เป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวอีกอย่างภายในวิหารนี้ได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี และแท่นธรรมาศน์แกะสลัก นอกจากนี้ยังมีบันได 332 ขั้นเพื่อนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปดูวิวอันงดงามบนระเบียงใต้หอระฆัง

 

คณะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่

มหาวิทยาลัยลุดวิก แมกซิมิเลียน แห่ง มิวนิค (Ludwig Maximilian University of Munich (LMU Munich) ก่อตั้งขึ้นในปี 1472 สถาบันการศึกษาใจกลางมิวนิค ประเทศเยอรมนี LMU ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ในสถาบันการศึกษาและการวิจัยชั้นนำของยุโรป พร้อมด้วยระบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในเยอรมนี เปิดหลักสูตรการศึกษา 18 คณะครอบคลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตร์, วัฒนธรรมศาสตร์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ https://www.en.uni-muenchen.de/

 

มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1386 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีที่ยังคงเปิดทำการสอนมาถึงปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอนมีกว่า 100 สาขาวิชา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับสูงกว่าปริญญา นักศึกษาราว 20% ของที่นี่เป็นนักศึกษานานาชาติจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก โดยมากกว่า 1 ใน 3 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นนักศึกษาต่างชาติ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมปราสาทไฮเดิลแบร์ค (Heidelberger Schloss)   https://www.uni-heidelberg.de/

 

 

มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิก (เยอรมัน: Technische Universität München, TUM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1927 เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี มีวิทยาเขตอยู่ที่เมืองมิวนิก, การ์ชิง และไวเอินชเต็ฟฟัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษารวมกันประมาณ 20,000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างประเทศ 3,700 คน มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง เปิดหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรม ทั้งปริญญาตรีปริญญาโท และการฝึกอบรมวิชาชีพ ชื่อว่า TUM Asia | Technical University of Munich Asia https://tum-asia.edu.sg/

 

Deutsches Museum ที่มีการก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก และมีสาขาแยกออกไปอีกตามเมืองต่างๆ 4 แห่งด้วยกัน คือ

 • Deutsches Museum Museumsinsel (เกี่ยวกับยานพาหนะทางน้ำ)
 • Deutsches Museum Verkehrszentrum (เกี่ยวกับยานพาหนะทางบก)
 • Deutsches Museum Flugwerft Schleissheim (เกี่ยวกับอากาศยาน)
 • Deutsches Museum Bonn (เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งมวลชน)

พิพิธภัณฑ์  Deutsches Museum https://www.deutsches-museum.de/

 

ดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March)

ดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากอันดับที่ 300 ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 190 ในปี 2017 University of Bordeaux(มหาวิทยาลัยบอร์กโดซ์) สาธารณรัฐฝรั่งเศส กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 20-30 ตค. 2561

การอ้างอิง

ต้นซุง eduzones. (30 11 2561). รู้จัก 20 อันดับสุดยอด”มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส” เรียนต่อฝรั่งเศสห้ามพลาด :ตอนที่ 1. เข้าถึงได้จาก Interscholarship: http://th.interscholarship.com/tonsung/1518

Mongkhonvanit, Pornchai. (2018, October 30). pornchai mongkhonvanit [Facebook status update]. Retrieved from https://www.facebook.com/mongkhonvanit/posts/2784514884907900

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai