Category: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย-ทปอ

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

Read More »

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562

Read More »

มหาวิทยาลัยวาเซดะ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย

วันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารย์กฤตพงศ์ มงคลวนิช ร่วมเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม

Read More »

การศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.)

  วันที่ 18-22  มีนาคม 2562  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับคณะกรรมการจาก สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรรมการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Read More »

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March)

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตแบบภาคปฏิบัติ Mobile Learning Week 2019 จัดโดยองค์การยูเนสโก ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ในกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมหลากหลายรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการและ

Read More »

ดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากอันดับที่ 300 ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 190 ในปี 2017 University of Bordeaux(มหาวิทยาลัยบอร์กโดซ์) สาธารณรัฐฝรั่งเศส กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 20-30

Read More »

Most Popular:

หมวดหมู่
คลังเก็บ

Facebook

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.