พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๖ และวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)

สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๒

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ผู้รับผิดชอบหลักการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงส่งเสริม สืบสาน ศิปลวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์” ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๑๕๖๒ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

รายละเอียด

เวลา ๐๙.๔๕ น.  – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๑๐.๐๐ น.  – อธิการบดีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 – อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / รับศีล / พระสงค์เจริญพระพุทธมนต์
 – ถวายข้าวพระพุทธ/กล่าวถวายสังฆทาน
เวลา ๑๐.๔๐ น.  – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
 – พิธีบังสุกุลบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ / พระสงฆ์สวดบังสุกุล
 – ท่านเจ้าคุณพระสุธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดโคนอน ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องใน “วันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย”
 – กรวดน้ำ-รับพร
 – ท่านเจ้าคุณพระสุธรรมภาณี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
 – อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ/สรงน้ำพระสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น.  – รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
เวลา ๑๒.๐๐ น.  – ถ่ายภาพที่ระลึก/เสร็จพิธี

 

บรรยากาศงาน "สยามสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒" ณ มหาวิทยาลัยสยาม . . .ในนามของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม…

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Thursday, April 11, 2019

 

 

 

มสยาม-สงกรานต์

 

สยามสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๑

สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์

คณะผู้บริหาร รดน้ำขอพร จากท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิยาลัย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นำคณะผู้บริหาร รดน้ำขอพร จากท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิยาลัย เนื่องในวาระสงกรานต์ และขึ้นปีใหม่ไทย

คณะผู้บริหาร รดน้ำขอพร จากท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิยาลัย

ทุนความสามารถด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2562

ทุนความสามารถดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2562 ???ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุนศิลปวัฒนธรรมไทย ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย และขับร้องเพลงไทย ประจำปี ๒๕๖๒ #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๔ ชั้น ๓ เบอร์โทร?๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗ หรือ? ๐๘๑-๕๖๐-๙๙๑๕ อาจารย์สัญญา สมประสงค์ … มาสมัครกันเยอะๆนะครับ ????

ทุนความสามารถดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตามาเป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาจีน ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพและข่าวโดยแฟนเพจ: มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ ( ท่านเจ้าคุณธงชัย) รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม…

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Friday, March 29, 2019

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ทุนความสามารถพิเศษ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ต่อจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์เจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดโดย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ "สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน"

กิจกรรมภายในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ได้แก่

 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง
 • นิทรรศการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน”
 • ผลงานศิลปะเทิดพระเกียรติฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

การเสวนาเชิงวิชาการ“ความคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมไทยในศตวรรษที่ ๒๑” โดย 
๑) อาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้เชี่ยวชาญละครนาง
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และคณะ
๒) อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานสังคีต สำนักสังคีต กรมศิลปากร และคณะ
๓) อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย และคณะ
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ธนิน กรอธิพงศ์

การเสวนาเชิงวิชาการ “พลังและคุณค่าของประวัติศาสตร์กับการสร้างสรรค์วรรณกรรมร่วมสมัย”โดย คุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) 
ผู้ประพันธ์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

ร่วมฟังการบรรเลงเพลงโดย วงออร์เคสตรา จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา

 


งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ เดิมใช้ชื่อว่า “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ 1 – 5) ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตั้งแต่ครั้งที่ 6   และเปลี่ยนเป็น “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา”  จนถึงปัจจุบัน

 

พิธีปิด งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 และส่งมอบตราสัญลักษณ์ให้กับสกอ. ☺ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะ 🤗🤗🤗

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Monday, February 4, 2019

 


เว็บไซต์:  งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา http://cul.bru.ac.th/arts-culture19/ (ตรวจพบlinkถูกยกเลิกใช้งานเมื่อ 20ก.พ.62)

เว็บไซต์: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แฟนเพจ: งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน”

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

 • กิจกรรมพิธีสงฆ์ประกอบด้วย
 • พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
 • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา
 • กล่าวสัมโทนียกถาโดย ท่านเจ้าคุณพระสุธนรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดโคนอน
 • ถวายสังฆทาน
 • ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๙ รูป

🎉🎉Ho Ho Ho Merry Christmas🎄# Best Wishes from Siam University # Happy New Year 2019อยากดูแบบจุใจ👉🏻 https://youtu.be/GBoMcA75I8Q

Posted by Admission Center Siam U. on Tuesday, December 25, 2018

Siam University-Merry Xmas

กิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒  เริ่มเวลา ๑๑.๓๐ น. บริเวณสวนสันติภาพ

 • ๑๑.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • ๑๑.๓๐ น. ท่านอธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมนำร้องเพลงพรปีใหม่
 • ๑๑.๔๕ น. การแสดงจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 • ๑๒.๐๐ น. การแสดงจากคณะต่างๆ
 • ๑๓.๐๐ น. การแสดงดนตรี ขับร้องเพลง
 • ๑๓.๓๐ น. การประกวด ขวัญใจ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ๑๔.๓๐ น. จับรางวัลของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 • ๑๕.๓๐ น. ปิดงาน

Siam University Merry Christmas and Happy new Year.

Posted by Suphanat Nok on Tuesday, December 25, 2018


สมชัย เบญจวรรณ-คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามอ.ศุภณัฐ วีภาพข่าวจากแฟนเพจ: Somchai Benjawan  :  ศุภณัฐ วี

แฟนเพจศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม 024570068 เบอร์โทรภายใน ๕๑๒๗

facebook มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ภาพข่าวงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2560-2561 (ปีก่อน)

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๙รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีกำหนดการจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ โดยมีท่านอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Monday, December 3, 2018

 

ภาพโดยfacebook:  Somchai Benjawan

ภาพโดยfanpage: มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยสยามโดยท่านอธิการบดี มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 19 รูป ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่สิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์ หลังจากที่ต้องอยู่ที่วัดแห่งเดียวตลอดเป็นเวลา 3 เดือน นับแต่วันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8  (หรือเดือน 9 กรณีเข้าพรรษาหลัง) ซึ่งพระสงฆ์ได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาเป็นต้นมา จนถึง วันขึ้น15 ค่ำ เดือน 11 (หรือเดือน 12 ในกรณีเข้าพรรษาหลัง) ซึ่งถือว่าเป็นวันออกพรรษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คำเป็นวันที่พระสงฆ์จะประกอบพิธีสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา กำหนดไว้เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิต เมื่อได้เห็น ได้ฟัง หรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันนั้น พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ตามปกติพระสงฆ์จะสวดปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกวันอุโบสถ์ แต่เฉพาะวันออกพรรษานี้ไม่ต้องสวดปาฏิโมกข์พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำปวารณาแทน ปวารณาจึงเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ของพระสงฆ์ เป็นการกล่าวประกาศในท่ามกลางสงฆ์ เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ศาสนาพุทธ

ทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยถือว่าเป็นการกล่าวตักเตือนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเคารพนับถือ และความสามัคคีในหมู่สงฆ์ (ประคอง  นิมมานเหมินท์, 2554, น. 1227) ซึ่งวันออกพรรษา นับเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาด้วยเหตุผล ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรรมแห่งชาติ, 2540)


ทำบุญตักบาตร วันออกพรรษา โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม

วันออกพรรษา โดย ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai