Category: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

Read More »

พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๖ และวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)

Read More »

สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๒

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ผู้รับผิดชอบหลักการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงส่งเสริม สืบสาน ศิปลวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์” ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๑๕๖๒ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ รายละเอียด เวลา ๐๙.๔๕ น.  –

Read More »

คณะผู้บริหาร รดน้ำขอพร จากท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิยาลัย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นำคณะผู้บริหาร รดน้ำขอพร จากท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิยาลัย เนื่องในวาระสงกรานต์ และขึ้นปีใหม่ไทย คณะผู้บริหาร รดน้ำขอพร จากท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิยาลัย

Read More »

ทุนความสามารถด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2562

ทุนความสามารถดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2562 ???ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุนศิลปวัฒนธรรมไทย ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย และขับร้องเพลงไทย ประจำปี ๒๕๖๒ #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๔ ชั้น ๓ เบอร์โทร?๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗ หรือ? ๐๘๑-๕๖๐-๙๙๑๕

Read More »

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตามาเป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาจีน ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม ภาพและข่าวโดยแฟนเพจ: มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2335290663393834&id=100007387696858 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา

Read More »

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ทุนความสามารถพิเศษ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ต่อจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์เจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read More »

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ กิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ กิจกรรมพิธีสงฆ์ประกอบด้วย

Read More »

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีกำหนดการจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม

Read More »

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยสยามโดยท่านอธิการบดี มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 19 รูป ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่สิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์ หลังจากที่ต้องอยู่ที่วัดแห่งเดียวตลอดเป็นเวลา 3 เดือน นับแต่วันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ

Read More »

Most Popular:

หมวดหมู่
คลังเก็บ

Facebook

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.