creative-teaching-for-innovative-english-learning-2019-554x674

นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์

การสัมมนาเทคนิคการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน และการส่งเสริม สนับสนุนคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษ Creative Teaching for Innovative English Learning หรือ นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์  ด้วยเทคนิค โปรแกรม สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center (081-7533843 อ.ก้อย)

การสัมมนาเทคนิคการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน และการส่งเสริม สนับสนุนคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค…

Posted by Anyamanee Klinthusin on Monday, September 9, 2019

 

สนับสนุนโดย “Kids Brown Wings” Integrated English Program for Kindergarten หรือ โปรแกรมภาษาอังกฤษบูรณาการทางการศึกษา Thinking, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ดนตรี, สังคม, ศิลปะ, การออกเสียง Phonics ฯลฯ 4 ทักษะการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในหนึ่งโปรแกรม ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University) U.S.A.

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์

คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก Siam i-Edu Center English Program 2019

✨English Class at Sujipuli School 

คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุกที่โรงเรียนสุจิปุลิ ป.1 ชุดเรียน Phonics 1 

by ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center English Program

 

[ff id=”3″]

 

หลักสูตรการสอน Kids Brown Wings โดย Brown University สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำหลักสูตร Junior Brown ต่อเนื่องไปถึงระดับประถมศึกษา โดย Dr.Choel และคุณก้อย อัญมณี กลิ่นถือศิล ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับคุณครู และแลกเปลี่ยนไอเดีย ในการทำโครงการที่จะพัฒนาด้านการสร้างโอกาสให้ฝึกสมรรถนะทางภาษาต่อไปอีก

Kids Brown Wings เป็น นวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนชั้นสูง Netboard (Interactive Board) และโปรแกรมภาษาอังกฤษจาก มหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Brown University (U.S.A.)  ?Junior Brown? Integrated English Program ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษา และมัธยมต้น บูรณาการหลากหลายวิชา เป็น ภาษาอังกฤษ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ดนตรี ผู้เรียนจะได้พัฒนา 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ผ่านเนื้อหาเป็นเรื่องราว Story, Grammar, Conversation, Phonics เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางด้านภาษา ให้กับผู้เรียน ให้สามารถ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง


คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก Siam i-Edu Center English Program 2019

 

 

Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019

วันที่ 19-24 เมษายน 2562 กิจกรรม Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019 โดยนำคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาล เรียน เล่นอย่างมีความรู้ และสนุก ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Kids Brow Wings” Integrated English Program for Kindergarten ณ มหาวิทยาลัยอีฮวา กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตามโครงการ “The Innovative Education Seminar By Ewha and Siam i-Edu” พร้อมทั้งมอบใบประกาศให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีฮวา Professor Dr. Hyae Sook Kim (President of Ewha Woman’s University) และท่านคณบดีฯ Professor Dr. Sung Nam Cho (Dean of the Institute for Woman Leadership Development) ที่ให้โอกาสได้เข้ามาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอีฮวาในครั้งนี้ด้วย จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา (The Innovative Education Seminar By Ewha and Siam i-Edu)

[ff id=”3″]

มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha Womans University) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับสตรีล้วนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันที่ตั้งมายาวนานกว่าร้อยปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน Mary F. Scranton คำว่า อีฮวา หมายถึงต้นแพรที่กำลังออกดอก นัยยะหมายถึงการเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสตรี ที่งดงามเพียบพร้อมด้วยความรู้ควบคู่ความดี ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย Truth,Goodness,and Beauty บรรยากาศในมหาวิทยลัยมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยการจัดสวนต้นไม้ และไม้ดอกสีสรรสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าห้องสมุดที่มีสถาปัตยกรรมเป็นทางเอียงลาด เป็นจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เคยได้รับการจัดอันดับจาก QS Universitys Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับ 8 ของเกาหลี

 


มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา:  https://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/

“Kids Brown Wings” Integrated English Program for Kindergarten โดยมหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Brown University (U.S.A) ผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้บูรณาการเข้ากับการศึกษา การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนศิลปะ, ดนตรี, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคม, การคิด, การออกเสียง Phonics ฯลฯ (เป็นภาษาอังกฤษ) เน้นเพิ่มพูน 4 ทักษะการเรียนรู้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)


 

 

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

16 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง (Hanyang University) วิทยาเขตหลักที่กรุงโซล และยังมีวิทยาเขตย่อย ERICA (Education Research Industry Cluster at Ansan) ตั้งอยู่ที่เมืองอันซาน ประเทศเกาหลีใต้ มีสถาบันวิศวกรรมฮันยาง เป็นสถาบันด้านวิศวกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศตั้งอยู่  ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันผลิตวิศวกรที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ มีศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน และซีอีโอของบริษัทชั้นนำในเกาหลี มากมาย ก็จบมาจากที่นี่ ได้แก่ ฮุนได ซัมซุง แอลจี เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีศิษย์เก่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงระดับแถวหน้าของเอเชีย มากมาย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง:  http://www.hanyang.ac.kr/web/eng


 

15 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) สำหรับการร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างสองสถาบัน มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับสตรีล้วนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันที่ตั้งมายาวนานกว่าร้อยปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน Mary F. Scranton คำว่า อีฮวา หมายถึงต้นแพรที่กำลังออกดอก นัยยะหมายถึงการเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสตรี ที่งดงามเพียบพร้อมด้วยความรู้ควบคู่ความดี ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย Truth,Goodness,and Beauty บรรยากาศในมหาวิทยลัยมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยการจัดสวนต้นไม้ และไม้ดอกสีสรรสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าห้องสมุดที่มีสถาปัตยกรรมเป็นทางเอียงลาด เป็นจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เคยได้รับการจัดอันดับจาก QS Universitys Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับ 8 ของเกาหลี

 


มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา:  https://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/

Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

 

 

Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  Dr. Cheol Je Cho ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา, อ.อัญมณี กลิ่นถือศีล มหาวิทยาลัยสยาม เดินทางไปให้กำลังใจ และร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี บัณฑิตน้อย ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6   พร้อมมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ?Wings Musical Storytelling Contest? เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยสยาม ทุนการศึกษา

? Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี  ??

[ff id=”3″]

ร่วมงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ขอบพระคุณท่านผอ.รัศมี…

Posted by Anyamanee Klinthusin on Wednesday, April 3, 2019

Siam i-Edu English Storytelling Contest ครั้งที่ 3

Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย อนุบาล 1-3 และประถมศึกษา 1-6 จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) และประถมศึกษา 1-6 ณ เชียงใหม่ / Siam i-Edu English Storytelling Contest in Chiang Mai จัดกิจกรรม Wings Musical Storytelling Contest ?จับไมค์ เล่าเรื่อง ร้อง เล่น เต้นรำ แบบฉบับ คิดส์บราวน์วิงส์ (ระดับอนุบาล)
ENOZ English Storytelling Contest ?จับไมค์ เล่านิทาน แสนสนุก (ระดับประถม)

 

[ff id=”3″]

 

Siam i-Edu Center ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา ขอขอบพระคุณ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ ตลอดการสนับสนุน และท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน คณะครู คณะผู้ปกครอง และที่สำคัญเด็กๆ ที่น่ารักของเราจาก โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่, โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี, โรงเรียนอนุบาลพรชัย, โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย, โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่, โรงเรียนลักษณ์พงศ์วิทยา, โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่,

ขอบพระคุณคณะกรรมการ

 • ศ.ดร.โชล เฌอ โช ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center
 • อาจารย์สิริเรศ จักร์แก้ว
 • อาจารย์สุณิสา รักษ์คมนา
 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ขอบพระคุณทุกๆ ท่าน สำหรับการสนับสนุน กิจกรรมดีๆ น่ารักๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ การกล้าแสดงออก มอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับเด็กๆ ❤️


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) และประถมศึกษา 1-6 เชียงใหม่

Siam i-Edu English Storytelling Contest ครั้งที่ 3

?Siam i-Edu English Storytelling Contest ครั้งที่ 3???ร้อง เล่น เต้นรำ??
✨โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) และประถมศึกษา 1-6✨ กิจกรรมดี ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ การกล้าแสดงออก มอบประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กๆ Siam i-Edu Family ณ ห้องหอประชุมใหญ่ อาคาร 12 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center เวลา เวลา 08:00 – 17:00

Siam i-Edu English Storytelling Contest 2019-enoz-1

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
?Wings Musical Storytelling Contest? “ระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3) ทีมเวิร์ก English Kids Brown Wings” ทีมละ 3-5 คน

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
?ENOZ English Storytelling Contest? “ระดับประถมศึกษา (เดี่ยว Storytelling)”

Siam i-Edu English Storytelling Contest

Posted by Cheol Je Cho on Saturday, January 19, 2019

 

?ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Siam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 3 โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ ห้องหอประชุมใหญ่ อาคาร 12 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสยาม

✨✨✨✨ระดับอนุบาล 1✨✨✨✨
รางวัลอันดับที่ 1 โรงเรียนสาธิตบางนา
รางวัลอันดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ
รางวัลอันดับที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
รางวัลอันดับที่ 3 โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา
รางวัลอันดับที่ 3 โรงเรียนอนุบาลรัศมี
รางวัลชมเชย โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ
รางวัลชมเชย โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต

✨✨✨✨ระดับอนุบาล 2✨✨✨✨
รางวัลอันดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลรัศมี
รางวัลอันดับที่ 2 โรงเรียนสาธิตบางนา
รางวัลอันดับที่ 3 โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา
รางวัลอันดับที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ
รางวัลอันดับที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
รางวัลชมเชย โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์
รางวัลชมเชย โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต

✨✨✨✨ระดับอนุบาล 3✨✨✨✨
รางวัลอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
รางวัลอันดับ 2 โรงเรียนวรพัฒน์
รางวัลอันดับ 3 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ
รางวัลอันดับ 3 โรงเรียนสาธิตบางนา
รางวัลอันดับ 3 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
รางวัลชมเชย โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์
รางวัลชมเชย โรงเรียนอนุบาลรัศมี

Siam i-Edu English Storytelling Contest 2019-enoz-1

คณะกรรมการการตัดสิน

 • ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณบดีปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • รศ.ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม Dean International College ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารอุตสาหกรรมนานาชาติ การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
 • อาจารย์อัญชลี ศรีมานพ อาจารย์พิเศษรับเชิญ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และรองประธานฝ่ายบริหาร Neodent Dental Group

 

 

?ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Siam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 3 โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องหอประชุมใหญ่ อาคาร 12 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสยาม

Siam i-Edu English Storytelling Contest ครั้งที่ 3

คณะกรรมการการตัดสิน

 • ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
 • ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • Mr. Michael Slater (Deputy Director, President Office)

 


Siam i-Edu English Storytelling Contest ครั้งที่ 3

คณะผู้บริหารและคณะคุณครู จากโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสยาม และศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.45 น. Dr.Cheol Je   Cho อาจารย์ประจำ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม   นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา จ. นครราชสีมา จำนวน 50 ท่าน เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม  โดยมี Dr.Cheol Je   Cho ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมคณะวิชา และส่วนพื้นที่ให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ ห้องสมุด หาวิทยาลัยสยาม, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม,  คณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น

 


ขอขอบคุณภาพจากแฟนเพจ :

https://www.facebook.com/siam.iedu

https://www.facebook.com/imeeiqkorat/photos/pcb.1806282949394606

 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai