Category: ม.สยามเพื่อชุมชน

ม.สยาม ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชนต่างๆ

ม.สยาม ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชนต่างๆ โดยเข้าไปช่วยทำการตลาด ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงพื้นที่ ทาสีชุมชน ทำป้ายซอย และพูดคุยกับชุมชนเพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนต่อไป ภาพและข่าวจาก: เพจ: ม.สยาม ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โพสที่เกี่ยวข้อง: อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม

Read More »

อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม

22 ส.ค. 2562 โครงการ อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม โดยทางธนาคารออมสิน นำโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3 และวิทยากรจากธนาคารออมสินอีก 3 ท่าน จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปอบรมให้กับชุมชน 7 โครงการ 5 ชุมชนต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช และ ศ.กิตติคุณ

Read More »

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน  นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน สร้างสรรค์พัฒนาความยั่งยืน

Read More »

การลงนาม MOU โครการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันที่ 11 เมษายน 2562 การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และธนาคารออมสิน โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ลงนาม MOU โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กับธนาคารออมสิน

Read More »

Most Popular:

หมวดหมู่
คลังเก็บ

Facebook

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.