สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมายฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมาย เพื่อปฎิรูปกฏหมายให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2560 โดย ดร.สุรพล ศรีวิทยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติให้เข้าร่วม จัดบู้ทประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย

[ff id=”1″]

สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมายฯ

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี และเลขานุการทั่วไป ของสมาคม The International Association of Universities (IAU), ASEAN University Network(AUN) และ European University Association (EUA) เข้าร่วมในการประชุมของอธิการบดี และนักเรียน ครั้งที่ 7  The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum (ARC7) in 2019 in Bucharest, Romania,  under the theme ‘Responsible Universities for Sustainable Development: Envisioning a better future’. (เน้นในหัวข้อ “การดำเนินการอุดมศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มุมมองจากเอเชียและยุโรป “) ที่ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนียเพื่อมอบคำแนะนำ และนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี ค.ศ.2030  โดยแบ่งเป็นการประชุมย่อย ออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • แบบที่ 1: ดำเนินการที่บ้าน: SDGs เป็นเสาหลักของการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย
 • แบบที่ 2: ดำเนินการในระดับชุมชน: SDGs เป็นตัวขับเคลื่อนของผลกระทบทางสังคมของมหาวิทยาลัย
 • แบบที่ 3: ดำเนินการในระดับนานาชาติ: SDGs เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับให้เป็นสากล

The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum (ARC7) เป็นการพบกันระหว่างผู้นำมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการศึกษา มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับตัวแทนผู้นำนักเรียน 51 คนจากประเทศสมาชิก รวม 51 คน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดย มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) และมหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และการบริหารสาธารณะ แห่งชาติ (SNSPA) ที่มาจากความร่วมมือกัน ระหว่างประเทศสมาชิกของมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาที่สำคัญของเอเชียและยุโรป: สมาคมมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN); สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งยุโรป (EUA); สมาคมระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย (IAU); เครือข่ายนักศึกษาของราสมุส (ESN) และสหภาพนักศึกษายุโรป (ESU)

7th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum (ARC7) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

ASEF ได้เชิญผู้นำทางด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ 150 คน รวมทั้ง ผู้นำทางด้านการศึกษา และตัวแทนผู้นำ ของนักศึกษา จาก 51 ประเทศ ทั้งในเอเชีย และยุโรป มาร่วมดำเนินการเพื่อแบ่งปัน และออกแบบ กำหนดนโยบาย และการปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอข้อมูล ต่อประเทศผู้กำหนดนโยบายการศึกษาที่สูงขึ้น ในเอเชียและยุโรป โดยผู้เข้าร่วมได้อภิปรายถึงวิธี ที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และเปลี่ยนภารกิจหลักกลยุทธ์ รูปแบบ การกำกับดูแลและกระบวนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกำหนดการความร่วมมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในปี 2030 หรือภายในปี พ.ศ.2573 (The Asia-Europe Meeting (ASEM), 2562)

Representing Rectors from Asia and Europe, along with Secretary General of IAU, AUN and EUA ,handed over the developed…

Posted by Pornchai Mongkhonvanit on Wednesday, May 15, 2019


ภาพ (คนละงานกับARC7 แต่ที่ประเทศเดียวกัน) Michael Slater, ดร.ชนาธิป สุกใส, ผศ.ดร.ชัยนันท์ ปัญญาศิริ, รศ.ดร.บงกช ฤทธิชยนุวัฒน์ งามสม จากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ: The 14th Edition of the International Conference : European Integration Reality and Perspectives @ Danubius University, Galati, Republic of Romani ภาพโดย: ผศ.ดร.ชัยนันท์ ปัญญาศิริ และ Mr.Michael Slater

7th ASEF Rectors Conference and Students Forum ARC7 in Bucharest Romania

เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของโรมาเนีย เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม การขนส่ง ของยุโรปตะวันออก และเพียบพร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้าน การประชุม การศึกษา งานทางด้านวัฒนธรรม แหล่งช็อปปิ้ง และบริเวณสันทนาการ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วย ศิลปะ และวัฒนธรรม มีสถาปัตยกรรม หลายรูปแบบ ได้แก่ สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ (นีโอคลาสสิก), สถาปัตยกรรมหลังสงคราม (เบาเฮาส์และอาร์ตเดโค), ยุคคอมมิวนิสต์และยุคใหม่ ในช่วงระหว่าง 2 สงครามโลก ซึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรม ของเมืองนี้ ทำให้ได้รับฉายาว่า เป็น “ปารีสน้อยแห่งตะวันออก” (Micul Paris)


ข้อมูลอ้างอิง: 


เว็บไซต์: 

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7)

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March)

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตแบบภาคปฏิบัติ Mobile Learning Week 2019 จัดโดยองค์การยูเนสโก ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ในกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมหลากหลายรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการและ ICT ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ตัวแทนจากประเทศสมาชิก และบริษัทเอกชนชั้นนำที่จะมานำเสนอผลงานเพื่อแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่ราคาไม่แพง และทรงพลังสามารถนำมาใช้ในการเร่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

 

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March) หัวข้อของการประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จาก 130 ประเทศทั่วโลก ได้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากกว่า 2,300 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี และประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแสวงหาโอกาสและระมัดระวังภัยคุกคามอันเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญดังนี้

 • แนวทางการสร้างความมั่นใจในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในแวดวงการศึกษา
 • แสวงหาวิธีการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับปรุงการศึกษาและการเรียนรู้
 • แสวงหาแนวทางการส่งเสริมทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI
 • แนวทางการปกป้องการใช้ข้อมูล อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

Royal Thai Embassy - Paris, France

เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ต้อนรับ คณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางมาร่วมการประชุม Mobile Learning Week 2019 โดย องค์การยูเนสโก และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Royal Thai Embassy – Paris, France – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส, 2562)

 

คณะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม มหาวิหารสทราซบูร์ หรือ อาสนวิหารแม่พระแห่งสทราซบูร์ (Cathedrale de Notre-Dame) ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นอาสนวิหาร ตั้งอยู่ที่เมืองสทราซบูร์ แคว้นกร็องแต็สต์ ประเทศฝรั่งเศส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เป็นโบสถ์ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปี สร้างจากหินทรายชมพูอมแดงโดยทำการสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1439 โดยมีนาย เอร์อวิน ฟ็อน ชไตน์บัค สถาปนิคชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบ  สิ่งที่เป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวอีกอย่างภายในวิหารนี้ได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี และแท่นธรรมาศน์แกะสลัก นอกจากนี้ยังมีบันได 332 ขั้นเพื่อนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปดูวิวอันงดงามบนระเบียงใต้หอระฆัง

 

คณะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่

มหาวิทยาลัยลุดวิก แมกซิมิเลียน แห่ง มิวนิค (Ludwig Maximilian University of Munich (LMU Munich) ก่อตั้งขึ้นในปี 1472 สถาบันการศึกษาใจกลางมิวนิค ประเทศเยอรมนี LMU ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ในสถาบันการศึกษาและการวิจัยชั้นนำของยุโรป พร้อมด้วยระบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในเยอรมนี เปิดหลักสูตรการศึกษา 18 คณะครอบคลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตร์, วัฒนธรรมศาสตร์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ https://www.en.uni-muenchen.de/

 

มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1386 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีที่ยังคงเปิดทำการสอนมาถึงปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอนมีกว่า 100 สาขาวิชา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับสูงกว่าปริญญา นักศึกษาราว 20% ของที่นี่เป็นนักศึกษานานาชาติจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก โดยมากกว่า 1 ใน 3 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นนักศึกษาต่างชาติ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมปราสาทไฮเดิลแบร์ค (Heidelberger Schloss)   https://www.uni-heidelberg.de/

 

 

มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิก (เยอรมัน: Technische Universität München, TUM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1927 เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี มีวิทยาเขตอยู่ที่เมืองมิวนิก, การ์ชิง และไวเอินชเต็ฟฟัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษารวมกันประมาณ 20,000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างประเทศ 3,700 คน มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง เปิดหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรม ทั้งปริญญาตรีปริญญาโท และการฝึกอบรมวิชาชีพ ชื่อว่า TUM Asia | Technical University of Munich Asia https://tum-asia.edu.sg/

 

Deutsches Museum ที่มีการก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก และมีสาขาแยกออกไปอีกตามเมืองต่างๆ 4 แห่งด้วยกัน คือ

 • Deutsches Museum Museumsinsel (เกี่ยวกับยานพาหนะทางน้ำ)
 • Deutsches Museum Verkehrszentrum (เกี่ยวกับยานพาหนะทางบก)
 • Deutsches Museum Flugwerft Schleissheim (เกี่ยวกับอากาศยาน)
 • Deutsches Museum Bonn (เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งมวลชน)

พิพิธภัณฑ์  Deutsches Museum https://www.deutsches-museum.de/

 

ดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March)

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สสอท.

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช อาจารย์ ดร.นลินี สุตเศวต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมนำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันเสาร์ที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เคนซิงตัน การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ (Kensington Garden Resort Khaoyai ), อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

Life Long Learning : การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) โดยการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ให้เกียรติรับเชิญมาเป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 


Fanpage: บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceIn”]

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก

 (Member list of Educational Institutions)

[/vc_column_text][vc_tta_tour][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-tag” add_icon=”true” title=”สถาบัน 6 สถาบัน (Institutes)” tab_id=”1549165397227-0e1b88b4-d1a7″ el_class=”false”][vc_column_text]

ลำดับ รายชื่อสถาบัน ตัวย่อ วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน วันที่เป็นสมาชิก สสอท. วันที่เปลี่ยน
(List of Institutions) (License Granted) (APHEIT Member Since) ประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1 สถาบันรัชต์ภาคย์ ส.รภ. 29/04/2536 03/07/2541 -เปลี่ยนประเภทจาก
( Rajapark Institute ) R.I. วิทยาลัย วันที่
www.rajapark.ac.th 12/05/2553
2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สจป. 09/03/2550 25/01/2551 -เปลี่ยนชื่อ จาก
( Panyapiwat Institute of Management) PIM “สถาบันเทคโนโลยี
www.pim.ac.th ปัญญาภิวัฒน์” วันที่ 23/11/2553
3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ส.ท.ญ. 29/09/2549 24/03/2552
( Thai-Nichi Institute of Technology ) CGI.
www.tni.ac.th
4 สถาบันอาศรมศิลป์ อ.ศ. 17/10/2549 25/03/2552
( Arsomsilp Institute of the Arts ) A.S.I.A.
www.arsomsilp.ac.th
5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สทส. 30/01/2558 29/05/2558
( Suvarnabhumi Institute of Technology ) SVIT
www.svit.ac.th
6 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สทอ. 16/01/2550 24/03/2559
( Institute Technology of Ayothaya)
www.ayothaya.ac.th
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมมี 9 สถาบัน คือ
(1.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
(2.) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
(3.) วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
(4.) สถาบันกันตนา
(5.) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(6.) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
(7.) สถาบันวิทยาลัยการจัดการแห่งแปซิฟิก
(8.) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ย้ายสังกัด)
(9.) มหาวิทยาลัยเอเชียน (ปิดกิจการ
เมื่อ 15 สิงหาคม 2560)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-tag” add_icon=”true” title=”วิทยาลัย 18 แห่ง (Colleges)” tab_id=”1549162941026-dc111c98-f3eb”][vc_column_text el_class=”flase”]

ลำดับ

รายชื่อสถาบัน

ตัวย่อ

วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน

วันที่เป็นสมาชิก สสอท.

วันที่เปลี่ยน

(List of Institutions)

(License Granted)

(APHEIT Member Since)

ประเภท/เปลี่ยนชื่อ

1

วิทยาลัยแสงธรรม

วส.

19/04/2519

10/06/2520

( Saengtham College )

S.C.

www.saengtham.ac.th

2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ว.ซล.

01/06/2528

15/07/2529

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( SaintLouis College )

SL.C.

วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์“Â

www.slc.ac.th

วันที่ 26/11/2542

3

วิทยาลัยทองสุข

ว.ท.

10/10/2537

22/03/2538

( Thong Sook College )

T.C.

www.thongsook.ac.th

4

วิทยาลัยดุสิตธานี

วดธ.

30/05/2539

25/07/2543

( Dusit Thani College )

DTC.

www.dtc.ac.th

5

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วป.

03/12/2540

19/12/2544

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( Northern College )

LPC.

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

www.northern.ac.th

วันที่Â 12/03/2558

6

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ซ.อ.บ

29/03/2542

17/07/2545

( Southeast Bangkok College )

S.B.C.

www.southeast.ac.th

7

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วทต.

27/12/2542

19/09/2546

( Southern College of Technology )

SCT.

www.sct.ac.th

8

วิทยาลัยสันตพล

วสพ.

01/07/2541

07/11/2546

( Santapol College )

SPC.

www.stu.ac.th

9

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ว.บ.อ

26/02/2542

14/11/2546

( Collage of asian Scholars )

C.A.S.

www.cas.ac.th

10

วิทยาลัยนครราชสีมาÂ

วนม.

04/05/2547

15/02/2548

( Nakhonratchasima College )

NMC.

www.nmc.ac.th

11

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

ว.พ.น.

25/09/2546

30/03/2549

( International Buddhist College )

I.B.C.

www.ibc.ac.th

12

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

วอท.

06/05/2547

02/09/2547

( Lampang Inter-Tech College )

LIT

www.lit.ac.th

13

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วนท.

03/04/2544

15/08/2545

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( St. Theresa International College )

STIC

วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ

www.stic.ac.th

วันที่ 11/6/2553

14

วิทยาลัยเชียงราย

วชร.

18/07/2546

11/03/2552

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( Chiang Rai College )

CRC.

วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย

www.crc.ac.th

วันที่ 30/12/2547

15

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วทส.

28/12/2548

28/07/2554

( Siam Technology College )

STC

www.siamtechu.net

16

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

วทพ.

21/11/2550

18/10/2556

( Phanomwan

PCT.

College of Technology )

www.phanomwan.ac.th

17

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

พญบ.

17/11/2551

26/06/2558

( Pitchayabundit College )

PCBC

www.pcbu.ac.th

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-tags” add_icon=”true” title=”กลุ่มมหาวิทยาลัย 41 สถาบัน” tab_id=”1549162941019-91842683-906a” el_class=”flase”][vc_column_text]

ลำดับ

รายชื่อสถาบัน

ตัวย่อ

วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน

วันที่เป็นสมาชิก สสอท.

วันที่เปลี่ยน

(List of Institutions)

(License Granted)

(APHEIT Member Since)

ประเภท/เปลี่ยนชื่อ

1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มกท.

28/05/2513

01/06/2513

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkok University )

BU

วันที่ 24/10/2527

www.bu.ac.th

2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มธบ.

28/05/2513

01/06/2513

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Dhurakij Pundit University )

DPU

วันที่ 24/10/2527

www.dpu.ac.th

3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มศป.

28/05/2513

01/06/2513

เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยไทยสุริยะ

( Sripatum University )

SPU

วันที่ 31/01/2515

www.spu.ac.th

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 6/11/2530

4

มหาวิทยาลัยเกริก

ม.กร.

28/05/2513

223901

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Krirk University )

KRU

เป็นสถาบัน วันที่ 15/09/2530

www.krirk.ac.th

เปลี่ยนประเภทจากสถาบัน

เป็นมหาวิทยาลัยวันที่ 7/2/2538

5

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มกค.

17/06/2513

18/11/2520

เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการพาณิชย์

( University of the

UTCC

เป็นวิทยาลัยการค้า วันที่ 9/3/2516

Thai Chamber of Commerce)

www.utcc.ac.th

เปลี่ยนประเภทและเปลี่ยนชื่อเป็น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 24/10/2527

6

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มอช.

16/06/2515

28/06/2515

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Assumption University of Thailand)

A.U.

วันที่ 22/05/2533

www.au.edu

7

มหาวิทยาลัยสยาม

มส.

28/09/2516

28/09/2516

เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

( Siam University )

S.U.

เมื่อวันที่ 5/09/2529

www.siam.edu

เปลี่ยนชื่อจาก มหาวิทยาลัย

เทคนิคสยาม เป็นมหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ 24/04/2532

8

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ม.อ.อ.

06/08/2516

03/01/2521

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Southeast Asia University )

SAU

วันที่ 5/3/2535

www.sau.ac.th

9

มหาวิทยาลัยพายัพ

ม.พ.ย.

20/03/2517

16/08/2517

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Payap University )

P.Y.U.

วันที่ 25/07/2527

www.payap.ac.th

10

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ม.ว.

02/03/2527

02/03/2527

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Vongchavalitkul University )

V.U.

วันที่ 10/10/2537

www.vu.ac.th

11

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต.

07/09/2526

01/07/2527

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Christian University of Thailand )

C.T.U.

วันที่ 15/08/2544

www.christian.ac.th

12

มหาวิทยาลัยรังสิต

มรส.

25/01/2528

24/03/2529

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Rangsit University )

RSU.

วันที่ 31/07/2533

www.rsu.ac.th

13

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

ม.ภก.

13/02/2529

02/04/2529

เปลี่ยนชื่อ  จาก

( The University of Central Thailand )

U.C.T.

วิทยาลัยพัฒนาภาคกลางเป็น

www.tuct.ac.th

วิทยาลัยภาคกลางและ

เปลื่ยนประเภทจากวิทยาลัย

วันที่ 31/10/2545

14

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ม.น.อ.

25/03/2529

07/08/2529

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและ

( Asia-Pacific International University )

A.I.U

เปลื่ยนชื่อจากวิทยาลัยมิชชัน

www.apiu.edu

วันที่ 30/06/2552

15

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มกบ.

24/02/2530

05/06/2530

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Kasem Bundit University )

KBU.

วันที่ 29/01/2536

www.kbu.ac.th

16

มหาวิทยาลัยเนชั่น

มนช.

16/02/2531

31/03/2531

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Nation University )

NTU.

วันที่ 23/08/2549

www.nation.ac.th

เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยโยนก

เป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นวันที่ 30/11/2554

17

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภ.น.

08/03/2531

01/05/2531

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North Eastern University )

N.E.U.

วันที่ 27/12/2542

www.neu.ac.th

18

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มซจ.

05/01/2532

21/07/2532

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( St.JohnUnivesity )

SJU.

วันที่ 19/03/2539

www.stjohn.ac.th

19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มทม.

27/02/2533

25/08/2533

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Mahanakorn University )

MTU.

วันที่ 30/03/2537

www.mut.ac.th

20

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มฉก.

17/12/2524

11/03/2535

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Huachiew Chalermprakiet University)

HCU.

วันที่ 11/03/2535

www.heu.ac.th

21

มหาวิทยาลัยราชธานี

มรธ.

29/04/2536

08/07/2536

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Ratchathani University )

RTU.

วันที่ 25/09/2546

www.rtu.ac.th

22

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มธร.

27/03/2541

17/08/2543

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยวันที่ 16/1/2550

( Thonburi University )

TRU.

เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

www.thonburi-u.ac.th

วันที่16/01/2550

23

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ม.ญ.

09/04/2540

22/08/2543

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Hatyai University )

H.U.

วันที่ 30/05/2546

www.hu.ac.th

24

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มท.

18/06/2540

12/07/2544

เปลี่ยนชื่อจาก

( Western University )

WTU

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

www.western.ac.th

วันที่ 16/08/2547

25

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มวอ.

16/04/2539

12/07/2544

( Eastern Asia University )

EAU

www.eau.ac.th

26

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

ม.ว.ท.

18/12/2540

18/07/2544

( Webster University Thailand)

WUT

www.webster.ac.th

27

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มจพ.

31/03/2541

19/07/2544

( Chaopraya University )

CPU

www.cpu.ac.th

28

มหาวิทยาลัยตาปี

มตป.

26/02/2542

16/10/2544

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Tapee University )

TPU

วันที่ 31/07/2555

www.tapee.ac.th

29

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มรบ.

18/12/2540

16/01/2545

เปลี่ยนชื่อ  จาก มหาวิทยาลัย

( Rattana Bundit University )

RBU.

รัตนบัญฑิต วิทยาศาสตร์และ

www.rbac.ac.th

เทคโนโลยี เป็น มหาวิทยาลัย

รัตนบัญฑิต วันที่ 8/11/2548

30

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ม.ฟ.อ.

27/12/2540

22/08/2545

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( The Far Eastern University )

F.E.U.

วันที่ 20/04/2549

www.feu.edu

31

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มนช.

13/09/2542

18/02/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North-ChiangMai University )

NCU

วันที่ 26/05/2547

www.northcm.ac.th

32

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ม.น.ช.ส.

29/11/2538

04/06/2546

เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนานาชาติ

( Stamford International University )

S.T.I.U.

ชิลเลอร์-แสตมฟอร์ดวันที่ 22/8/43

www.stamford.edu

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

วันที่ 14/02/2546

เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

แสตมฟอร์ดวันที่ 26/5/2547

33

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ม.น.ก

31/10/2543

05/08/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North Bangkok University )

NBU

วันที่ 22/06/2553

www.notrhbkk.ac.th

34

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ม.ฟ.น.

03/04/2541

26/08/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Fatoni University )

F.T.U.

วันที่ 14/06/2550

www.ftu.ac.th

เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

วันที่ 31/10/2556

35

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มปท.

27/12/2542

29/08/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Patumthani University )

PTU.

วันที่ 13/05/2548

www.ptu.ac.th

36

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มพล.

19/04/2545

26/05/2547

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Phisanulok University )

PLU.

วันที่ 6/5/2554

www.plu.ac.th

37

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มกธ.

28/01/2545

17/10/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkokthonburi University )

BTU.

วันที่ 11/06/2552

www.bkkthon.ac.th

38

มหาวิทยาลัยการจัดการและ

มจทอ.

26/02/2542

30/04/2552

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อ

เทคโนโลยีอีสเทิร์น

EUMT.

จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก

(The Eastern University

เฉียงเหนือ วันที่ 21/06/2552

of Management and Technology)

www.umt.ac.th

39

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มรพ.

20/04/2549

29/11/2549

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Rajapruk University )

RPU.

วันที่ 19/06/2557

www.rpu.ac.th

40

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มชว.

27/12/2542

28/01/2554

( Shinawatra University )

SIU

www.siu.ac.th

41

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มกส.

22/02/2549

02/05/2550

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkok Suvarnabhumi University )

BSU

วันที่ 31/10/2557

www.bsu.ac.th

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]

การประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ ปี 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ และศิษย์เก่า จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ “ความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร ในยุคไทยแลนด์ 4.0” (Patient and Personnel Safety 4.0) ระหว่างเวลา 07.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม และกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2562  ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ในระหว่างบรรดาศิษย์เก่า ทุกๆ รุ่นพร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน ของคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกรุ่น


 

การประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์

การสร้างสรรค์งานวิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปี 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานวิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม

การประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ ปี 2562

การสร้างสรรค์งานวิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai