Bangluang canal sustainability Project

กิจกรรมเพิ่มทักษะ

สิ่งที่นศ. ม.สยาม ได้เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมคือโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเอง สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สะสมทักษะที่หลากหลายเพื่อความพร้อมในอนาคต

กิจกรรมวิชาการ

พื้นฐานหนึ่งที่สร้างความแข็งแกร่งให้นักศึกษา คือการฝึกทำงานเป็นทีม มีโครงการหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษา เลือกทำตามถนัด พัฒนาทัศนคติทางบวก สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Campus Life 1

เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของคุณ...

เลือกสิ่งที่ใช่ และเริ่มลงมิอทำ

กิจกรรมนักศึกษา

ตามติดกิจกรรมน่าสนใจ
มหาวิทยาลัยจัดให้ตลอดปี

ซึมซับศิลปะ & ซาบซึ้งวัฒนธรรม

สืบสานวัฒนธรรมไทย ที่ยังคงเอกลักษณ์งดงาม ภายในและแวดล้อมมหาวิทยาลัยของเรา

กีฬาเป็นยาวิเศษ

เล่นกีฬาหาเพื่อนใจเดียวกัน
มาร่วมเล่นกีฬาทีมม.สยามกันสิ

สำนักกิจการนักศึกษา

นักศึกษาเข้มแข็งตั้งใจทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสร้างคนที่มีคุณภาพให้สังคม

นานาชมรม

เลือกสมัครชมรมที่ชอบ
ระเบิดความถนัด
เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เฉียบฉมัง

ความสุขมีอยู่ทุกมุมในมหาวิทยาลัย

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในสยาม
เดินทางง่าย มาได้ทั้งBTS BRT ศูนย์กีฬาใหญ่ มีมุมสบายอ่านหนังสือ ธนาคาร ร้านค้าครบครัน ไปรษณีย์ เอทีเอ็ม ฯลฯ

วิดีโอ แกลเลอรี่

วีดีโอ ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของน้องๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม

Visnukarm at Siam University

เทพสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัย

พระวิศวกรรม เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ เป็นผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ช่างไทยแขนงต่าง ๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย สถานศึกษาทางช่างทุกสถาบันนิยมสร้างอยู่สองท่า คือ ท่าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ ผึ่ง (จอบสำหรับขุดไม้) และอีกข้างถือดิ่งและท่าประทับยืนมือขวาถือไม้เมตรหรือไม้วา มือซ้ายถือลูกดิ่งและไม้ฉาก

สถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพช่างก่อสร้าง มักอยู่ในท่ายืนมือถือลูกดิ่งและไม้เมตรหรือไม้วาอันเป็นเครื่องมือของช่างก่อสร้างมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งช่างทั้งหลายทราบดีว่าเป็นเครื่องมือสำหรับวัดระยะ วัดความเที่ยงตรง แต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นยังแฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต คือความแม่นยำ เที่ยงตรง ไม่เอนเอียงในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่มาของช่างที่ดี คือความมีคุณธรรมประจำใจ

ครูบาอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ถือเป็นประเพณีที่จะแสดงความเคารพ ทุกครั้งที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการบวงสรวงทุกปี

เครดิต: วิกิพีเดีย

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.