โครงการ สวยในซอย พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โครงการ สวยในซอย โดย ชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 และภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ผนึกกำลังนักศึกษา และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยามโดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางวรรณา วรรณประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ สวยในซอย ในการพัฒนาโครงการสวยในซอย ครั้งที่ 1 โดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น. ณ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการ ศวพช. และทีมงาน พร้อมด้วย คณาจารย์รายวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บอกเล่าความเป็นมาและรายละเอียดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการ สวยในซอย เป็นการจัดระเบียบชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยสยาม โดยการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและริมถนนทางเดินในซอย ให้น่ามองทั้งชุมชน โดยจะเริ่มการพัฒนาภายในเส้นทางชุมชนตั้งแต่ซอยเพชรเกษม 36 ตลอดแนวถนนซอยหลัง ม.สยาม ถึงร้านอาหารซีไทม์ (ซอยราชฤกษ์5) โดยมีพลังนักศึกษา พลังชุมชน พลังจิตอาสา ที่ได้รับมอบหมายการแบ่งโซนในการทำความสะอาดพื้นที่ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม พลังนักศึกษากว่า 200 คนที่บูรณาการร่วมกัน ซึ่งได้กำหนดแบ่งกลุ่มในการช่วยกันดูแลบ้านในแต่ละหลัง เพื่อช่วยคิด ช่วยให้คำปรึกษา และลงมือในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ให้เกิดเป็นรูปธรรมร่วมกัน โดยมีชาวชุมชน ภาคีเครือข่ายที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

"สวยในซอย" โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน


 

[ff id=”2″]

 

ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ โครงการสวยในซอย

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เสริม เติม แต่ง ล้อยางเป็นกระถางต้นไม้ ในโครงการ “สวยในซอย”

โครงการ สวยในซอย พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.