ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ โครงการสวยในซอย

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 นักศึกษารายวิชา “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” ที่บูรณาการการเรียนการสอนกับวิชาหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  ลงพื้นที่ร่วมกับครูชุมชนพร้อมแนะนำนักศึกษาให้ทำความรู้จักกับครอบครัวประจำกลุ่ม ซึ่งน้อง ๆ ที่จะใช้พื้นที่ชุมชนนี้ เป็นห้องเรียนชุมชนร่วมกันกับครูชุมชน ร่วมกับครอบครัวพี่น้องชาวชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งความร่วมมือด้านลงแรงและการสมทบทุนจากครอบครัวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย” ได้เร็วขึ้น โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน ได้แก่

  • โซน 1 ปากซอยเพชรเกษม 36 – 36 แยก 1-1 นำโดย อ.สุวิจักขณ์ บุญมี
  • โซน 2  บ้านหนูน้อย – สะพาน 1 นำโดย อ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
  • โซน 3 สะพาน 1 (หลัง ม.สยาม) – วรัญญู ทำโดย อ.ยงยุทธ นาราษฎร์และอ.สมหญิง เหง้ามูล
  • โซน 4 วรัญญู– สะพาน 3 (เก่า) นำโดย อ.นารี รมย์นุกูลและอ.สมหญิง เหง้ามูล
  • โซน 5 สามแยกหอพัก – สะพาน 3 นำโดย อ.นฤดล ธนสุทธิพร

การลงพื้นที่พบครอบครัวชุมชนครั้งนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ผนึกพลังชุมชนร่วมกับนักศึกษารายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและรายวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่พบครอบครัวชุมชนโดยมีอาจารย์ประจำกลุ่มและครูชุมชน ร่วมดูแลอย่างดี โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งความร่วมมือด้านลงแรงและการสมทบทุนจากครอบครัวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย” ได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในครั้งนี้จะได้รับการหนุนเสริม จาก สำนักงานเขตภาษีเจริญ มหาวิทยาลัยสยาม ทหาร ตำรวจในพื้นที่ ในการะดมพลครั้งต่อ ๆไป ใกล้ชิด (ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม, 2562)

 

[ff id=”2″]

 

โครงการ สวยในซอย พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ โครงการสวยในซอย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.