Admin

การสร้างสรรค์งานวิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปี 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานวิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม การประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ ปี 2562 การสร้างสรรค์งานวิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

ลงนามความร่วมมือ กับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เเละ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือ การจัดทำ Application ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับวิชาชีพการพยาบาล ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (ASEAN Medical Hub) ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศประมาณ 130,388 คน สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านทาง Mobile Application อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลงนามความร่วมมือ กับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

Lazada ชวนแข่งขันสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ Effortless Shopping with Lazada App

ชิงทุนการศึกษา กว่า 150,000 บาท กับโครงการประกวดวิดีโอ Lazada Scholarship 2015 บริษัท ลาซาด้า จำกัด Lazada (http://www.lazada.co.th) ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน1 นาที ภายใต้สโลแกน “Effortless Shopping with Lazada App” เพื่อชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท เข้าสู่ปีที่ 2 แล้วสำหรับโครงการ Lazada Scholarship กิจกรรมดีๆ เพื่อน้องๆ นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับทุนการศึกษาและโอกาสดีๆ อีกมากมาย ดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท รางวัลพิเศษ Viral Award …

Lazada ชวนแข่งขันสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ Effortless Shopping with Lazada App Read More »

สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม 2558

คณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC)  เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2558 ในวันนี้เป็นวันที่ 2 วันนี้ เวลา 9-.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ กฤษณาพงษ์ รศ.สุภาว์ จุลนาพันธ์ รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์ รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล และคณะฯ ได้เข้ารับฟังการดำเนินงานของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งประกอบด้วย คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานชาติ และหลักสูตรต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วย พลเรือตรี …

สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม 2558 Read More »

ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก”

  วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมงาน ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก” โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติมาเปิดการสัมมนา และบรรยาย  ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมเซ็ลทาราคอนเวชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และตัวแทนนักศึกษาเกือบ 300 คน โดยในการประชุมสัมนาทางด้านวิชาการในครั้งนี้ มีบทความของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางด้านการพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 บทความ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC)  1.งานจิตอาสา นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย อ.สุคนธ์ สนธิ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสนองแนวพระราชดำริ โดย อ.ธิติ ศิริสงค์ …

ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก” Read More »

ม.สยาม ประสบความสำเร็จได้ที่ 5 มอดินแดงเกมส์

มหาวิทยาลัยสยาม จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ อันดับที่ 5 จาก 127 สถาบันที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ ซึ่งทำการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม2014 ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยสยามเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบเงินอัดฉีดแก่นักกีฬากว่า 1,370,000 บาท ซึ่งผลงานของนักกีฬามหาวิทยาลัยสยามทำได้ดีขึ้นจนสามารถเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำ ที่มีนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นเลิศ ติดอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และถือว่ามีพัฒนาการทางด้านกีฬาอย่างเห็นได้ชัด โดยมีอันดับดีขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ ดร.พรชัย ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของนักกีฬาที่ได้นำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัยสยามอย่างต่อเนื่องในหลายรายการแข่งขัน และคาดหวังว่าในการแข่งขันครั้งต่อไป นักกีฬาจะมีความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น และก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำที่มีการพัฒนาด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยสยามได้มอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่มีผลงานการทำลายสถิติในรายการต่าง ๆ รวมทั้ง นักกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ   มอดินแดงเกมส์

งานแสดงภาพถ่าย “ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน”

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด จับมือเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดงานแสดงภาพถ่ายและแถลงข่าวโครงการจัดทำหนังสือโรงงานหลวงฯเพื่อปวงชน  ภายใต้ชื่อโครงการ “ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” เพื่อร่วมกันสะท้อนแนวทางการทรงงานด้านการพัฒนา ผ่านการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งงานแถลงข่าวครั้งนี้ ดร.เชาว์ ณศีลวัตนต์ องค์มนตรี เป็นประธาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน งานแสดงภาพถ่ายนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “กิจกรรมภาพถ่ายเพื่อจัดทำหนังสือโรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” ทั้ง 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.ธรรมชาติและการท่องเที่ยว 2.โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) 3.วัฒนธรรมและเกษตรวิถี และ 4.วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเภท โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท วัฒนธรรมและเกษตรวิถี และรางวัลชมเชยประเภท วิถีชีวิตชุมชน และประเภทโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 งานแสดงภาพถ่าย “ศาสตร์แห่งพระราชา …

งานแสดงภาพถ่าย “ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” Read More »

thThai
Scroll to Top

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.