การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสอท. ครั้งที่1/2562

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 18 มกราคม 2562 ณ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสอท. ครั้งที่1/2562

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาฯ สสอท.กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประธานในการประชุมฯ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row u_row_style=”0″ u_row_paralax=”0″ u_row_scheme=”0″ css=”.vc_custom_1548039671133{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_toggle title=”กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคม” style=”square_outline” color=”juicy_pink” size=”lg” css_animation=”bounceIn” custom_font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23e54c34″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true”]

 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วาระ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2562
เริ่มการประชุม 13.30 น. กำหนดวันประชุม สถาบันเป็นเจ้าภาพ

กำหนดวันประชุม สถาบันเป็นเจ้าภาพ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต *
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยธนบุรี *
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต *
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 งานวันสถาปนาสมาคม ( สสอท.)
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต **
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น *
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ *
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ *
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ **
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยคริสเตียน *
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ *
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ***
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย *
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยพายัพ *
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก *
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 งานวันสถาปนาสมาคม ( สสอท.)
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ **
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม *
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ *
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น *
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย **
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ *
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยสยาม ***

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


รายการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (18 มกราคม 2562). ม.ศรีปทุม เจ้าภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสอท. ครั้งที่1/2562. เข้าถึงได้จาก spu.ac.th: https://www.spu.ac.th/activities/20052

เกี่ยวกับสมาคม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสอท. ครั้งที่1/2562

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.