logo-สัญลักษณ์-ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ.การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การประชุมสามัญ ทปอ. 2561

ครั้งที่ 6/2561
วัน : วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครั้งที่ 5/2561
วัน : วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 4/2561
วัน : วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 3/2561
วัน : วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2561
วัน : วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 1/2561
วัน : วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่มา: การประชุมสามัญ ทปอ. 

Fanpage:   ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ. @cuptthailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:  การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560

2018 ASAIHL Conference during 26-28 March 2018 Soka University, Japan

 

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai