แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ดร.พรชัย มงคลวนิช+นายก สสอ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562  จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน สออ.ประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มันทนา สานติวัตร ที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น พ.ศ.2562 ของสภาสตรีแห่งชาติ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย

 

การประชุม สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

ภาพและข่าวจากเพจ:

โพสที่เกี่ยวข้อง:

การประชุม สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562-การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.