“เลือกชมรมที่ชอบ ในสไตล์ที่ใช่” เปิดโลกกิจกรรม 17-18 ต.ค. 61

เปิดโลกกิจกรรม 61
ผลงานการออกแบบ: นายธนวิทย์ เทียนขาว คณะนิเทศศาสตร์ และ นางสาวจิตตวรรณ รุ่งเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ สโมสรนักศึกษา61

ประมวลภาพ “เปิดโลกกิจกรรม 61 ” เลือกชมรมที่ชอบ ในสไตล์ที่ใช่

พุธที่ 17-18 ตุลาคม 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. อาคาร 19 ชั้น1

https://www.facebook.com/uchannel.i.love/posts/2537621492922167

https://www.facebook.com/Samo.Siam/posts/2239603996113828

เลือกชมรมที่ชอบ ในสไตล์ที่ใช่ เปิดโลกกิจกรรม 61

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.