“แหวกม่านประเพณี” รับรางวัลชนะเลิศ จากงานเสวนา วัยใสๆ รักเป็น ปลอดภัย

“แหวกม่านประเพณี” รับรางวัลชนะเลิศ จากงานเสวนา วัยใสๆ รักเป็น ปลอดภัย สโมสรนักศึกษา 61 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ การให้คำปรึกษานักศึกษาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา หัวข้อเสวนา “วัยใสๆ รักเป็น ปลอดภัย” นอกจากนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอ โครงการ “แหวกม่านประเพณี” อีกด้วย  กิจกรรมในโครงการเสวนาวิชาการ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้คำปรึกษานักศึกษา เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา จัดโดย สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายสมาคมมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.)  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 10 กันยายน 2561

 


สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม แฟนเพจ: https://www.facebook.com/Samo.Siam/posts/2206856466055248

สุขภาวะทางเพศ | Resource Center ศูนย์บริการข้อมูล สสส. http://resource.thaihealth.or.th/taxonomy/term/5420

ม.รังสิต จับมือ เครือข่าย สสอท. จัดเสวนา วัยใสๆ รักเป็นปลอดภัย. http://www2.rsu.ac.th/gallery/05092561143515_event

“แหวกม่านประเพณี” รับรางวัลชนะเลิศ จากงานเสวนา วัยใสๆ รักเป็น ปลอดภัย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.