แนะแนวที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ และโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

17 ธันวาคม 2562 สำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ไปร่วมแนะแนวที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โดยมีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมแนะแนวในครั้งนี้อีกด้วย น้องๆ ให้การตอบรับและสนใจลงชื่อส่ง Portfolio อีกด้วย

วันเดียวกัน สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม ออกบูธแนะแนวที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยา น้องๆ มีความสนใจในการสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจำนวนมาก


ติดตามข่าวสารการรับสมัครทาง fanpage#

#Deksiamu62 
#Siamu
#Admission

เว็บไซต์:  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

Fanpage: ฝ่ายโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

Fanpage:  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

แนะแนวที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ และโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.