สำนักงานศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่

International Student in Amazon Cafe

ทักษะหลากหลาย ปัญญานานาชาติ

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

Sustainable Development Goals - SDGs

ปลูกฝังจิตสำนึกความยั่งยืน

จากทุกความร่วมมือที่ร่วมกันทำงาน จะเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Employability for Students

จบแล้วมีงานทำ

การได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่ทันสมัย ได้ฝึกงานเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คือความพร้อมก่อนก้าวสู่...โลกการทำงานอย่างมั่นใจ

0
หลักสูตรและสาขาวิชา
0
สาขา
0
นักศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนุก​ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม หรือ ทุนกู้ยืมของรัฐบาลได้ในระหว่างการศึกษา ที่มีอยู่หลากหลายประเภท สนใจข้อมูล และสอบถามได้ตามรายละเอียดดังนี้

สำหรับนักศึกษาใหม่

ทุนการศึกษา

6 ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา

กองทุนเงินเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.