ACD High-Level Meeting of ACD University 2019

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัย ACD High-Level Meeting of ACD University (ACD-UN)  โดยมีศาสตราจารย์ คิโยชิ ยามาดะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโตไก (Kiyoshi Yamada, Chancellor of Tokai University) ในฐานะประธาน และดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสยามทำหน้าที่เป็นผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่านจากประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, บังกลาเทศ  ร่วมกันบริหารงานเครือข่าย The ACD University Network โดยมุ่งเน้นในเรื่องการเชื่อมต่อความร่วมมือทางวิชาการ ที่ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ Hotel Sapporo Garden Palace, Hokkaido Japan

 

วัตถุประสงค์ของ ACD-UN คือ การยกระดับการศึกษา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และสถาบันการเรียนรู้ระดับสูงในเอเชีย โดยใช้แพลตฟอร์มการศึกษาและการวิจัยที่หลากหลาย รวมถึง ACTS ซึ่งเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายหน่วนกิตระหว่างสถาบัน รวมถึงโครงการวิจัยต่างๆ ร่วมกัน


Linkที่เกี่ยวข้อง:

 

https://www.facebook.com/siam.iedu/posts/720762358360305

ACD High-Level Meeting of ACD University ACD UN

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.