การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สสอท.

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช อาจารย์ ดร.นลินี สุตเศวต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมนำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันเสาร์ที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เคนซิงตัน การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ (Kensington Garden Resort Khaoyai ), อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

Life Long Learning : การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) โดยการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ให้เกียรติรับเชิญมาเป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สสอท. 3


Fanpage: บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceIn”]

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก

 (Member list of Educational Institutions)

[/vc_column_text][vc_tta_tour][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-tag” add_icon=”true” title=”สถาบัน 6 สถาบัน (Institutes)” tab_id=”1549165397227-0e1b88b4-d1a7″ el_class=”false”][vc_column_text]

ลำดับ รายชื่อสถาบัน ตัวย่อ วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน วันที่เป็นสมาชิก สสอท. วันที่เปลี่ยน
(List of Institutions) (License Granted) (APHEIT Member Since) ประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1 สถาบันรัชต์ภาคย์ ส.รภ. 29/04/2536 03/07/2541 -เปลี่ยนประเภทจาก
( Rajapark Institute ) R.I. วิทยาลัย วันที่
www.rajapark.ac.th 12/05/2553
2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สจป. 09/03/2550 25/01/2551 -เปลี่ยนชื่อ จาก
( Panyapiwat Institute of Management) PIM “สถาบันเทคโนโลยี
www.pim.ac.th ปัญญาภิวัฒน์” วันที่ 23/11/2553
3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ส.ท.ญ. 29/09/2549 24/03/2552
( Thai-Nichi Institute of Technology ) CGI.
www.tni.ac.th
4 สถาบันอาศรมศิลป์ อ.ศ. 17/10/2549 25/03/2552
( Arsomsilp Institute of the Arts ) A.S.I.A.
www.arsomsilp.ac.th
5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สทส. 30/01/2558 29/05/2558
( Suvarnabhumi Institute of Technology ) SVIT
www.svit.ac.th
6 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สทอ. 16/01/2550 24/03/2559
( Institute Technology of Ayothaya)
www.ayothaya.ac.th
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมมี 9 สถาบัน คือ
(1.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
(2.) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
(3.) วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
(4.) สถาบันกันตนา
(5.) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(6.) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
(7.) สถาบันวิทยาลัยการจัดการแห่งแปซิฟิก
(8.) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ย้ายสังกัด)
(9.) มหาวิทยาลัยเอเชียน (ปิดกิจการ
เมื่อ 15 สิงหาคม 2560)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-tag” add_icon=”true” title=”วิทยาลัย 18 แห่ง (Colleges)” tab_id=”1549162941026-dc111c98-f3eb”][vc_column_text el_class=”flase”]

ลำดับ

รายชื่อสถาบัน

ตัวย่อ

วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน

วันที่เป็นสมาชิก สสอท.

วันที่เปลี่ยน

(List of Institutions)

(License Granted)

(APHEIT Member Since)

ประเภท/เปลี่ยนชื่อ

1

วิทยาลัยแสงธรรม

วส.

19/04/2519

10/06/2520

( Saengtham College )

S.C.

www.saengtham.ac.th

2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ว.ซล.

01/06/2528

15/07/2529

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( SaintLouis College )

SL.C.

วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์“Â

www.slc.ac.th

วันที่ 26/11/2542

3

วิทยาลัยทองสุข

ว.ท.

10/10/2537

22/03/2538

( Thong Sook College )

T.C.

www.thongsook.ac.th

4

วิทยาลัยดุสิตธานี

วดธ.

30/05/2539

25/07/2543

( Dusit Thani College )

DTC.

www.dtc.ac.th

5

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วป.

03/12/2540

19/12/2544

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( Northern College )

LPC.

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

www.northern.ac.th

วันที่Â 12/03/2558

6

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ซ.อ.บ

29/03/2542

17/07/2545

( Southeast Bangkok College )

S.B.C.

www.southeast.ac.th

7

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วทต.

27/12/2542

19/09/2546

( Southern College of Technology )

SCT.

www.sct.ac.th

8

วิทยาลัยสันตพล

วสพ.

01/07/2541

07/11/2546

( Santapol College )

SPC.

www.stu.ac.th

9

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ว.บ.อ

26/02/2542

14/11/2546

( Collage of asian Scholars )

C.A.S.

www.cas.ac.th

10

วิทยาลัยนครราชสีมาÂ

วนม.

04/05/2547

15/02/2548

( Nakhonratchasima College )

NMC.

www.nmc.ac.th

11

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

ว.พ.น.

25/09/2546

30/03/2549

( International Buddhist College )

I.B.C.

www.ibc.ac.th

12

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

วอท.

06/05/2547

02/09/2547

( Lampang Inter-Tech College )

LIT

www.lit.ac.th

13

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วนท.

03/04/2544

15/08/2545

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( St. Theresa International College )

STIC

วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ

www.stic.ac.th

วันที่ 11/6/2553

14

วิทยาลัยเชียงราย

วชร.

18/07/2546

11/03/2552

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( Chiang Rai College )

CRC.

วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย

www.crc.ac.th

วันที่ 30/12/2547

15

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วทส.

28/12/2548

28/07/2554

( Siam Technology College )

STC

www.siamtechu.net

16

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

วทพ.

21/11/2550

18/10/2556

( Phanomwan

PCT.

College of Technology )

www.phanomwan.ac.th

17

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

พญบ.

17/11/2551

26/06/2558

( Pitchayabundit College )

PCBC

www.pcbu.ac.th

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-tags” add_icon=”true” title=”กลุ่มมหาวิทยาลัย 41 สถาบัน” tab_id=”1549162941019-91842683-906a” el_class=”flase”][vc_column_text]

ลำดับ

รายชื่อสถาบัน

ตัวย่อ

วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน

วันที่เป็นสมาชิก สสอท.

วันที่เปลี่ยน

(List of Institutions)

(License Granted)

(APHEIT Member Since)

ประเภท/เปลี่ยนชื่อ

1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มกท.

28/05/2513

01/06/2513

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkok University )

BU

วันที่ 24/10/2527

www.bu.ac.th

2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มธบ.

28/05/2513

01/06/2513

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Dhurakij Pundit University )

DPU

วันที่ 24/10/2527

www.dpu.ac.th

3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มศป.

28/05/2513

01/06/2513

เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยไทยสุริยะ

( Sripatum University )

SPU

วันที่ 31/01/2515

www.spu.ac.th

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 6/11/2530

4

มหาวิทยาลัยเกริก

ม.กร.

28/05/2513

223901

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Krirk University )

KRU

เป็นสถาบัน วันที่ 15/09/2530

www.krirk.ac.th

เปลี่ยนประเภทจากสถาบัน

เป็นมหาวิทยาลัยวันที่ 7/2/2538

5

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มกค.

17/06/2513

18/11/2520

เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการพาณิชย์

( University of the

UTCC

เป็นวิทยาลัยการค้า วันที่ 9/3/2516

Thai Chamber of Commerce)

www.utcc.ac.th

เปลี่ยนประเภทและเปลี่ยนชื่อเป็น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 24/10/2527

6

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มอช.

16/06/2515

28/06/2515

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Assumption University of Thailand)

A.U.

วันที่ 22/05/2533

www.au.edu

7

มหาวิทยาลัยสยาม

มส.

28/09/2516

28/09/2516

เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

( Siam University )

S.U.

เมื่อวันที่ 5/09/2529

www.siam.edu

เปลี่ยนชื่อจาก มหาวิทยาลัย

เทคนิคสยาม เป็นมหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ 24/04/2532

8

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ม.อ.อ.

06/08/2516

03/01/2521

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Southeast Asia University )

SAU

วันที่ 5/3/2535

www.sau.ac.th

9

มหาวิทยาลัยพายัพ

ม.พ.ย.

20/03/2517

16/08/2517

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Payap University )

P.Y.U.

วันที่ 25/07/2527

www.payap.ac.th

10

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ม.ว.

02/03/2527

02/03/2527

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Vongchavalitkul University )

V.U.

วันที่ 10/10/2537

www.vu.ac.th

11

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต.

07/09/2526

01/07/2527

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Christian University of Thailand )

C.T.U.

วันที่ 15/08/2544

www.christian.ac.th

12

มหาวิทยาลัยรังสิต

มรส.

25/01/2528

24/03/2529

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Rangsit University )

RSU.

วันที่ 31/07/2533

www.rsu.ac.th

13

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

ม.ภก.

13/02/2529

02/04/2529

เปลี่ยนชื่อ  จาก

( The University of Central Thailand )

U.C.T.

วิทยาลัยพัฒนาภาคกลางเป็น

www.tuct.ac.th

วิทยาลัยภาคกลางและ

เปลื่ยนประเภทจากวิทยาลัย

วันที่ 31/10/2545

14

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ม.น.อ.

25/03/2529

07/08/2529

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและ

( Asia-Pacific International University )

A.I.U

เปลื่ยนชื่อจากวิทยาลัยมิชชัน

www.apiu.edu

วันที่ 30/06/2552

15

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มกบ.

24/02/2530

05/06/2530

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Kasem Bundit University )

KBU.

วันที่ 29/01/2536

www.kbu.ac.th

16

มหาวิทยาลัยเนชั่น

มนช.

16/02/2531

31/03/2531

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Nation University )

NTU.

วันที่ 23/08/2549

www.nation.ac.th

เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยโยนก

เป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นวันที่ 30/11/2554

17

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภ.น.

08/03/2531

01/05/2531

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North Eastern University )

N.E.U.

วันที่ 27/12/2542

www.neu.ac.th

18

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มซจ.

05/01/2532

21/07/2532

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( St.JohnUnivesity )

SJU.

วันที่ 19/03/2539

www.stjohn.ac.th

19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มทม.

27/02/2533

25/08/2533

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Mahanakorn University )

MTU.

วันที่ 30/03/2537

www.mut.ac.th

20

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มฉก.

17/12/2524

11/03/2535

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Huachiew Chalermprakiet University)

HCU.

วันที่ 11/03/2535

www.heu.ac.th

21

มหาวิทยาลัยราชธานี

มรธ.

29/04/2536

08/07/2536

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Ratchathani University )

RTU.

วันที่ 25/09/2546

www.rtu.ac.th

22

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มธร.

27/03/2541

17/08/2543

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยวันที่ 16/1/2550

( Thonburi University )

TRU.

เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

www.thonburi-u.ac.th

วันที่16/01/2550

23

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ม.ญ.

09/04/2540

22/08/2543

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Hatyai University )

H.U.

วันที่ 30/05/2546

www.hu.ac.th

24

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มท.

18/06/2540

12/07/2544

เปลี่ยนชื่อจาก

( Western University )

WTU

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

www.western.ac.th

วันที่ 16/08/2547

25

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มวอ.

16/04/2539

12/07/2544

( Eastern Asia University )

EAU

www.eau.ac.th

26

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

ม.ว.ท.

18/12/2540

18/07/2544

( Webster University Thailand)

WUT

www.webster.ac.th

27

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มจพ.

31/03/2541

19/07/2544

( Chaopraya University )

CPU

www.cpu.ac.th

28

มหาวิทยาลัยตาปี

มตป.

26/02/2542

16/10/2544

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Tapee University )

TPU

วันที่ 31/07/2555

www.tapee.ac.th

29

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มรบ.

18/12/2540

16/01/2545

เปลี่ยนชื่อ  จาก มหาวิทยาลัย

( Rattana Bundit University )

RBU.

รัตนบัญฑิต วิทยาศาสตร์และ

www.rbac.ac.th

เทคโนโลยี เป็น มหาวิทยาลัย

รัตนบัญฑิต วันที่ 8/11/2548

30

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ม.ฟ.อ.

27/12/2540

22/08/2545

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( The Far Eastern University )

F.E.U.

วันที่ 20/04/2549

www.feu.edu

31

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มนช.

13/09/2542

18/02/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North-ChiangMai University )

NCU

วันที่ 26/05/2547

www.northcm.ac.th

32

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ม.น.ช.ส.

29/11/2538

04/06/2546

เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนานาชาติ

( Stamford International University )

S.T.I.U.

ชิลเลอร์-แสตมฟอร์ดวันที่ 22/8/43

www.stamford.edu

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

วันที่ 14/02/2546

เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

แสตมฟอร์ดวันที่ 26/5/2547

33

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ม.น.ก

31/10/2543

05/08/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North Bangkok University )

NBU

วันที่ 22/06/2553

www.notrhbkk.ac.th

34

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ม.ฟ.น.

03/04/2541

26/08/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Fatoni University )

F.T.U.

วันที่ 14/06/2550

www.ftu.ac.th

เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

วันที่ 31/10/2556

35

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มปท.

27/12/2542

29/08/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Patumthani University )

PTU.

วันที่ 13/05/2548

www.ptu.ac.th

36

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มพล.

19/04/2545

26/05/2547

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Phisanulok University )

PLU.

วันที่ 6/5/2554

www.plu.ac.th

37

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มกธ.

28/01/2545

17/10/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkokthonburi University )

BTU.

วันที่ 11/06/2552

www.bkkthon.ac.th

38

มหาวิทยาลัยการจัดการและ

มจทอ.

26/02/2542

30/04/2552

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อ

เทคโนโลยีอีสเทิร์น

EUMT.

จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก

(The Eastern University

เฉียงเหนือ วันที่ 21/06/2552

of Management and Technology)

www.umt.ac.th

39

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มรพ.

20/04/2549

29/11/2549

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Rajapruk University )

RPU.

วันที่ 19/06/2557

www.rpu.ac.th

40

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มชว.

27/12/2542

28/01/2554

( Shinawatra University )

SIU

www.siu.ac.th

41

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มกส.

22/02/2549

02/05/2550

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkok Suvarnabhumi University )

BSU

วันที่ 31/10/2557

www.bsu.ac.th

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.