ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ การบรรยายในหัวข้อเรื่อง
New Business Model: Startup Perspective โดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม CEO, iTAX
New Business Model: Virtual Reality and Infrastructure Development โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
New Business Model: Initial Coin Offering (ICO) โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (ILG รุ่น 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง ICORA อดีตกรรมการผู้จัดการ Casean
New Business Model: The Opportunies with Bitcoin and Cryptocurrency โดย ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร (ILG รุ่น 1) CEO, Z.Com-GMO Founder, Net Design Group ผู้เคยได้รับรางวัล The Best Young Asian Entrepreneurs by Bloomberg Business Week และในช่วงเย็นมีงานกิจกรรมสังสรรค์จากรุ่นพี่ ILG 1 ภายใต้ชื่องาน “อบอุ่นรัก ILG”

 

https://www.facebook.com/SiamUILG/posts/569576273422512
https://www.facebook.com/SiamUILG/
https://siam.edu/archives/8951
http://siamuilg.com/

#SiamUILG2
#ILG2
#SiamUILGVision2
#SiamUILGFreedom2
#SiamUILGChange2
#SiamUILGIdealism2

 

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ

ILG Innovation Leadership For Global Competitiveness

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.