ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh (DIU) Dr. Md. Sabur Khan, Chairman, Daffodil International University ในฐานะวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากนานาประเทศ และได้รับเกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 5,631 คน ในพิธีสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแดฟโฟดิล ครั้งที่ 8 โดยมี Dr.Dipu Moni MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และศาสตราจารย์ Professor Abdul Mannan, ประธานคณะผู้บริหาร University Grants Commission of Bangladesh เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ Daffodil International University, Dhaka, People’s Republic of Bangladesh.

 

ภาพ: Dr. Md. Sabur Khan ให้การต้อนรับแขกพิเศษ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และดร.ชลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการฯ โดยแฟนเพจ: มหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” เผยแพร่ซ้ำโดย: มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพ, ประเทศไทย  

 

Youtube: 8th Convocation ।। Daffodil International University।। At a Glance เผยแพร่ซ้ำโดย มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพ, ประเทศไทย

 

Daffodil International University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศบังกลาเทศ ที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม จัดตั้งขึ้นในปี 2545 โดยคณะกรรมาธิการมหาวิทยาลัยแกรนต์ และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ธากา ซึ่งเป็นเมืองหลวง ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม การค้า และการปกครองของประเทศบังกลาเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาตร์ สุขภาพ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย Dr. Md. Sabur Khan


รายการอ้างอิง:

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai